4 strażników efektywnej produkcji – Kaizen, 5S, SMED i TPM

4 strażników efektywnej produkcji – Kaizen, 5S, SMED i TPM ConTrust

Aktualne tempo rozwoju gospodarki wymusza na firmach zwiększenie produkcji towarów przy jednoczesnym zachowaniu jak najwyższej jakości. Aby spełnić stale rosnące oczekiwania klientów, WUZETEM – wiodący dostawca precyzyjnych komponentów do pojazdów, maszyn i urządzeń – wykorzystuje rozwiązania i metodyki z zakresu 5S, czyli: Kaizen, SMED i TPM. To nie tylko sposoby na zwiększenie wydajności pracy, ale przede wszystkim filozofia prowadzenia biznesu.

 

Nowoczesna filozofia prowadzenia biznesu

WUZETEM nie poprzestaje na wdrożeniu systemu 5S, który jest fundamentem koncepcji zarządzania zwanej „lean managementem”; firma rozwija także takie narzędzia jak SMED czy TPM. Kluczem do sukcesu sprawnego funkcjonowania procesu produkcyjnego stalowych komponentów precyzyjnych jest filozofia Kaizen mówiąca o nieustannym dążeniu do doskonałości. WUZETEM, który wykorzystuje te idee w procesie produkcji wtryskiwaczy i rozpylaczy, zmierza do maksymalizacji możliwości produkcyjnych zakładu, eliminując takie działania, jak gromadzenie nadmiernych zapasów czy bezczynne oczekiwanie na kolejne etapy produkcji. W ten sposób można przyspieszyć czas wytwarzania danego produktu, zachowując przy tym wysoki standard wykonania.

Podstawą lean managementu jest system 5S. Nie zbuduje się tzw. szczupłej firmy bez niego. Dużą rolę odgrywają tutaj kierownicy poszczególnych obszarów, którzy powinni dawać dobry przykład i konsekwentnie wspierać działania, mające na celu optymalizację stanowisk pracy – powiedział Jarosław Ferens, koordynator ds. Lean Manufacturing w WUZETEM.

S, S, S, S i S

System 5S w znacznej mierze polega na ułożeniu narzędzi i komponentów w optymalny sposób oraz wyrobieniu u pracownika nawyku utrzymania takiego stanu. Określenie „5S” wywodzi się od pięciu kroków, które wchodzą w skład systemu, a których nazwy rozpoczynają się właśnie na literę „S”. To:

  • Sortowanie (jap. Seiri);
  • Systematyka (jap. Seiton);
  • Sprzątanie (jap. Seiso);
  • Standaryzacja (jap. Seiketsu);
  • Samodyscyplina (jap. Shitsuke).

Wdrożenie systemu 5S w spółce posiadającej ponad 300 maszyn i ponad 70 lat historii nie było łatwe. Proces oznaczał setki godzin pracy przy selekcji wyposażenia, czyszczenia maszyn, które pracują w trudnych warunkach, jakim jest obróbka metalu i późniejszej standaryzacji. Zmiany, które wprowadzono, zapewniają właściwą organizację i ergonomię na stanowisku pracy. Dzięki systemowi 5S utrzymuje się stały porządek i zwiększa się bezpieczeństwo.

Standard_utrzymania_czystości_po_zakończonej_pracy_w_zakładzie_WUZETEM
Standard utrzymania czystości po zakończonej pracy w zakładzie WUZETEM

Z prędkością SMED

Aby zwiększyć elastyczność produkcji, WUZETEM skraca czas przezbrojeń, stosując metodę SMED (ang. Single Minute Exchane of Die). Technika ta została opracowana w zakładach Toyota Motor Company i polega na przeprowadzeniu każdego przezbrojenia w czasie krótszym niż 10 minut. Oszczędność czasu jest znaczna, o czym świadczy to, że systematyczne warsztaty na głównych stanowiskach WUZETEM przynoszą wymierne efekty. Czas przezbrojeń jest skracany nawet o kilkadziesiąt procent, dzięki czemu rośnie wydajność całego procesu. Mniejsze zapasy i uproszczona procedura przezbrojenia zapewniają możliwość realizacji szybszych dostaw.

Maszyny w ciągłym ruchu

Obiorcy oczekują od WUZETEM natychmiastowej dostępności produktów. Aby spełnić te wymagania, trzeba utrzymywać park maszynowy w najlepszej kondycji technicznej, dlatego w zakładzie wdrażamy TPM (ang. Total Productive Maintenance), czyli metodę utrzymania maszyn w najwyższej sprawności produkcyjnej. Według założeń urządzenia mają być w nieustannym ruchu, dlatego tworzy się samodzielne zespoły odpowiedzialne za poprawę efektywności parku maszynowego. Duża część zadań dotyczących konserwacji maszyn jest po stronie operatorskiej, jednak to Dział Utrzymania Ruchu dba o maszyny i urządzenia poprzez planowane serwisy. Dzięki temu zyskujemy możliwość monitorowania stanu maszyn, zużycia narzędzi i zapobieganiu awariom poprzez detekcję problemu we wczesnej fazie jego występowania. W ten sposób unika się zakłóceń na linii produkcyjnej i maksymalizuje efektywność procesów. System TPM przedłuża ponadto żywotność urządzeń i zwiększa zaangażowanie pracowników w obsługę i konserwację maszyn. Wszystko po to, aby dostarczyć produkty na czas.

Kaizen, czyli zmiana na lepsze

„Kaizen” to japońskie słowo oznaczające poprawę. W kontekście biznesowym określa strategię, która wprowadza większe zaangażowanie wszystkich pracowników w kształtowanie firmy. Kaizen niekiedy jest nazywane metodą małych kroków, ponieważ zachęca do powolnego, lecz ciągłego wprowadzania zmian, porzucając wielkie innowacje i kosztowne inwestycje. W tym celu realizuje się programy, które pozwalają każdej osobie zatrudnionej zgłosić swój pomysł na usprawnienie różnych stref funkcjonowania firmy. W WUZETEM stawia się przede wszystkim na sześć zagadnień odnoszących się do produktywności, jakości, bezpieczeństwa, ergonomii, innowacji oraz oszczędności. Kultura organizacyjna oparta na ciągłym doskonaleniu zapewnia dobry przepływ informacji, stawia na rozwiązywanie problemów i szukanie przyczyn źródłowych.

System_zgłaszania_pomysłów_WUZETEM_by_KAIZEN
System zgłaszania pomysłów WUZETEM przez Kaizen

Kluczem do sukcesu w tej dziedzinie jest świadomość załogi o głównych rodzajach marnotrawstwa, które upatrujemy w przedsiębiorstwach. To, oczywiście: nadprodukcja, zapasy, transport, oczekiwanie, nadmierne przetwarzanie, zbędny ruch i braki.

Dzięki naszym pracownikom, którzy są świadomi konieczności wprowadzania zmian optymalizujących, rozwijamy się. W kulturze ciągłego doskonalenia, sukces tworzą właśnie oni – swoimi pomysłami i zaangażowaniem zmieniają firmę na lepsze. Narzędzia lean, które wdrażamy, tylko im pomagają w osiągnieciu celów. Czasem drogą do sukcesu produkcyjnego jest wykonanie serii drobnych kroczków w dobrym kierunku. Dlatego optymalizuje się każdy możliwy punkt na drodze do wytworzenia produktu –mówi Jarosław Ferens, koordynator ds. Lean Manufacturing w WUZETEM.

Wysoka jakość kluczem do sukcesu

Stosowanie zasad lean managementu to odpowiedź na potrzeby zarówno przedsiębiorców, jak i klientów, którzy szukają rozwiązań optymalnych pod kątem ograniczenia czasu produkcji oraz kosztów, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższej jakości. Zespół WUZETEM kultywuje i rozwija tradycję wprowadzania wysokich standardów w procesach produkcyjnych, ponieważ wierzy, że tylko poprzez skuteczne zarządzanie może utrzymać wysoki poziom satysfakcji i zaufania klienta. To właśnie w tych działaniach upatruje się przyczyny wzrostu efektywności i wydajności przedsiębiorstwa, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu satysfakcji Klientów.

Źródło: ConTrust

Tagi artykułu

autoExpert 05 2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę