AutoExpert
Reklama
Reklama

4 nieoczywiste warsztatowe odpady do utylizacji

Preview
Pixabay – ninocare
16.7.2021
Reklama
Reklama

Oleje i inne środki smarne, akumulatory czy opony to najpopularniejsze odpady, które warsztaty powinny przekazywać do profesjonalnej utylizacji. Okazuje się, że w tej grupie jest o wiele więcej produktów.

Każdy warsztat samochodowy i motocyklowy wytwarza odpady. Większość z nich wymaga profesjonalnej utylizacji. Dlatego powstał program Bio Service, który wspiera warsztaty w kompleksowym odbiorze odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Do najpopularniejszych odpadów przekazywanych do utylizacji w ramach Bio Service należą zużyte akumulatory, opony i filtry olejowe.

Akumulator zbudowany jest częściowo z silnie trującego ołowiu. Przedstawiciele serwisów samochodowych mają pełną świadomość, że brak należytej utylizacji akumulatorów ma bardzo negatywny wpływ na środowisko. Z kolei większość sprzedanych opon w Polsce, według aktualnie obowiązujących norm, powinna zostać odzyskana z tych już zużytych. Do niebezpiecznych odpadów zaliczamy także m.in. filtry olejowe. Ich utylizacja jest dość problematyczna i dlatego warsztaty potrzebują wsparcia Bio Service w tym zakresie – mówi Wojciech Kopacz, menedżer projektu Bio Service.

Serwisy samochodowe i motocyklowe generują także znaczną liczbę innych rodzajów odpadów niż tylko zużyte akumulatory, opony i filtry olejowe. Oto kilka z nich.

Reklama

Żarówki/Świetlówki

Tak jak w gospodarstwach domowych, tak i w przypadku warsztatów, nie powinno się wyrzucać zużytych żarówek do ogólnych odpadów. Dla świetlówek niezbędna jest odpowiednia utylizacja. Do tego nie należy zapominać, że poszczególne typy źródeł światła (żarówki, świetlówki, diody LED) wymagają oddzielnego podejścia.

Reklama

Opakowania

Serwisy samochodowe i motocyklowe w wyniku wykonywania swoich usług generują także znaczną liczbę opakowań po płynach i produktach. Są one różnego rodzaju, m.in. opakowania ciśnieniowe, opakowania z drewna, opakowania tworzyw sztucznych. Jednak szczególnie istotnym jest odpowiednie zabezpieczenie i utylizacja opakowań po substancjach niebezpiecznych.

Szkło szyb samochodowych

Samochody trafiające do warsztatów bywają w różnym stanie. Zdarza się, że należy usunąć także resztki szkła szyb samochodowych.

Gaśnice

Jak wszystkie tego typu produkty, gaśnice mają swój określony termin przydatności. Z tego względu zdarza się także, że klienci warsztatów zostawiają przeterminowane gaśnice w swoich serwisach. Te z kolei muszą zająć się ich profesjonalną utylizacją.

Przykładowe odpady powstające w warsztacie, które mogą być oddawane do utylizacji za pomocą programu BS BIO
Kod odpadu Rodzaj odpadu
13 02 05 Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych
13 02 08 Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
15 01 10 Opakowania po substancjach niebezpiecznych
15 01 11 Opakowania ciśnieniowe
15 02 02 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (w tym filtry paliwa)
16 01 07 Filtry olejowe osobowe i ciężarowe
16 01 13 Płyny hamulcowe
16 01 14 Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne usbstancje
16 02 13 Świetlówki
15 01 02 Opakowania tworzyw sztucznych
15 01 03 Opakowania z drewna 
15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (w tym filtry paliwa) 
16 01 03 Zużyte opony
16 01 15 Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż niebezpieczne
16 01 17 Metale żelazne
16 01 19 Tworzywa sztuczne
16 01 20 Szkło szyb samochodowych 
16 01 22 Inne niewymienione elementy 
16 02 14 Komputer
16 03 04 Gaśnice 

Źródło: Bio Service

Reklama

O Autorze

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama