Wyższa dynamika sprzedaży Auto Partner S.A.

Auto Partner SA
27.6.2016

Auto Partner S.A., jeden z największych na rynku polskim importerów i dystrybutorów części samochodowych, opublikowała wybrane wyniki finansowe za I kwartał 2016 roku.

Przychody w pierwszych trzech miesiącach br. były wyższe o 36,4% (wzrost do 147,8 mln zł z 108,4 mln zł) w porównaniu z analogicznym okresem roku 2015, zysk EBIT wzrósł do 10,8 mln zł z 2,1 mln zł, a wynik EBITDA do 11,9 mln zł z 3,1 mln zł. Spółka odnotowała zysk netto w wysokości 6,9 mln zł wobec 0,5 mln zł rok wcześniej. Również na poziomie wskaźników rentowności wyniki I kwartału 2016 r. były znacząco wyższe zarówno w ujęciu rok-do-roku, jak i w stosunku do całego roku 2015.

Marża na sprzedaży wyniosła w analizowanym okresie 26,1% i była wyższa w stosunku do marży na sprzedaży w porównywalnym okresie 2015 roku, która wyniosła 22,2% (co oznacza wzrost o 3,9 p.p.). Marża na poziomie EBITDA wzrosła o 5,3 p.p. r/r i wyniosła 8,1%. Marża na poziomie zysku netto wyniosła w pierwszym kwartale 2016 roku 4,7%, wobec 0,4% rok wcześniej.

Na zdecydowaną poprawę wyników finansowych w I kwartale 2016 roku w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej wpływ miały przede wszystkim: rozbudowa sieci filii, rozszerzenie asortymentu oferowanych produktów oraz dobra sytuacja rynkowa.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że z uwagi na sezonowość asortymentu oferowanego przez Grupę, pierwszy kwartał jest na ogół najsłabszym kwartałem w roku pod względem sprzedaży i marż.

Reklama

 WYBRANE DANE FINANSOWE PO I KWARTALE 2016

PLN ‘000

I kwartał 2016

I kwartał 2015

Zmiana

 

Przychody ze sprzedaży

147 757

108 351

+36,40%

 
 

Zysk brutto na sprzedaży

38 548

24 098

+60,00%

 

Marża na sprzedaży

26,10%

22,20%

Powiązane firmy

Reklama

+3,9 p.p.

   

Zysk na działalności operacyjnej

10 757

2 116

+408,4%

 

EBITDA

11 897

3 052

+289,8%

 

Marża EBIDTA

8,10%

2,80%

+5,3% p.p.

 

Zysk przed opodatkowaniem

9 041

769

+1075,7%

 

Zysk netto

6 886

464

+1384,0%

 

Marża netto

4,70%

0,4%

+4,3 p.p.

 

Wzrostowi skali działalności w I kwartale 2016 roku towarzyszyła poprawa wskaźników rentowności. Zarówno marża na sprzedaży, marża EBITDA, jak i netto były wyraźnie wyższe nie tylko w porównaniu z analogicznym okresem minionego roku, ale z całym rokiem 2015.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników I kwartału tego roku. Największa sprzedaż realizowana jest najczęściej w okresie jesiennym i na koniec okresu zimowego, a pierwsze miesiące roku są zwykle sezonowo najsłabsze. Wysoka dynamika wyników I kwartału 2016 r. to efekt przede wszystkim naszych inwestycji w poprzednich latach, zarówno w filie jak i rozbudowę oferty produktowej. Uruchamianie nowych oddziałów początkowo wymaga poniesienia kosztów, ale zaczyna generować zysk po upływie ok. 15 miesięcy. Sprzyja nam także obecna koniunktura rynkowa – powiedział Aleksander Górecki, Prezes Zarządu Auto Partner S.A.

Dodatkowe informacje o firmie dostępne pod adresem: www.auto-partner.pl

Źródło: Informacja prasowa Auto Partner S.A.

O Autorze

autoEXPERT – specjalistyczny miesięcznik motoryzacyjny, przeznaczony dla osób zajmujących się zawodowo naprawą, obsługą, diagnostyką i sprzedażą samochodów oraz produkcją i sprzedażą akcesoriów motoryzacyjnych, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę