Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Brembo

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Brembo Brembo

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Brembo, które odbyło się 20.04. pod przewodnictwem Matteo Tiraboschi, zatwierdziło Sprawozdanie Finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2022 r. oraz podział dywidendy brutto w wysokości 0,28 euro na jedną akcję pozostającą w obrocie w dniu ex-coupon, z wyłączeniem akcji własnych. Dywidenda zostanie wypłacona z dniem 24 maja 2023 r., ex-coupon nr 6 w dniu 22 maja 2023 r. (data rekordu: 23 maja 2023 r.).

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Brembo zatwierdziło:

  • sprawozdanie finansowe za rok 2022 oraz wypłatę dywidendy brutto w wysokości 0,28 euro na akcję
  • powołanie Rady Dyrektorów i Rady Biegłych Rewidentów
  • plan odkupu i sprzedaży akcji własnych
  • Politykę Wynagrodzeń na rok 2023
  • Zatwierdzenie sprawozdań finansowych i podział zysku

W związku z przedłużeniem obowiązywania środków nadzwyczajnych dotyczących odbywania walnych zgromadzeń, przewidzianych w ustawie nr 14 z dnia 24 lutego 2023 r., akcjonariusze mogli uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jedynie poprzez udzielenie pełnomocnictwa i instrukcji dotyczących głosowania nad punktami porządku obrad wyznaczonemu przedstawicielowi firmy Computershare S.p.A.

Jak już ogłoszono, przychody Grupy Brembo za rok 2022 wyniosły 3.629 mln euro, co oznacza wzrost o 30,7% w porównaniu z rokiem poprzednim. W 2022 roku EBITDA wyniosła 625,2 mln euro (marża EBITDA: 17,2%), EBIT 382,8 mln euro (marża EBIT: 10,5%), a zysk netto 292,8 mln euro.

Przychody netto spółki macierzystej Brembo S.p.A. za rok 2022 wyniosły 1.179,3 mln euro, co oznacza wzrost o 15,5% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło następujący podział zysku netto w wysokości 164,9 mln euro:

  • dla akcjonariuszy dywidenda brutto w wysokości 0,28 euro na każdą akcję zwykłą pozostającą w obrocie w dniu ex-coupon, z wyłączeniem akcji własnych;
  • pozostała kwota przeniesiona na przyszłość.

Źródło: Brembo
 

Tagi artykułu

autoExpert 7–8 2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę