Santander Consumer Multirent: Największe wady elektryka to wysoka cena i ograniczona liczba stacji ładujących

Co najbardziej zniechęca do zakupu samochodu elektrycznego? Santander Consumer Multirent

W badaniu przeprowadzonym na potrzeby raportu „Nachodzi czas aut elektrycznych” polscy kierowcy zostali poproszeni o wymienienie zalet i wad samochodów elektrycznych. Ponad połowa z nich odpowiedziała, że największym atutem elektryków jest ich ekologiczność. Niemal jedna trzecia wspomniała też o możliwości ładowania pojazdu w domu. Do najczęściej wymienianych wad należały natomiast ograniczona liczba stacji ładujących i wysoka cena samochodu. Zwróciło na nie uwagę prawie 50% ankietowanych.

Jak wynika z badania „Nadchodzi czas aut elektrycznych” Santander Consumer Multirent, zeroemisyjne pojazdy kojarzą się nam przede wszystkim z ekologicznością. Na tę zaletę zwróciło uwagę aż 55% ankietowanych kierowców. W dalszej kolejności ankietowani wskazywali wygodną możliwość ładowania auta w domu (31%). Co czwarty respondent chwalił również cichą pracę auta i brak uciążliwych odgłosów silnika (28%). Podobny odsetek badanych wspomniał o dodatkowych przywilejach wynikających z ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, czyli o darmowym parkingu w strefach płatnych i opcji poruszania się buspasem (26%).

Zalety_i_wady_samochodow_elektrycznych
Santander Consumer Multirent

Zauważamy, że ekologiczność takich pojazdów zdecydowanie bardziej doceniają kobiety (72% wskazań do 41% z grupy mężczyzn) – komentuje wyniki Piotr Półtorzycki, Dyrektor Sprzedaży i Współpracy z Importerami z Santander Consumer Multirent.Natomiast panowie częściej dostrzegają bardziej bezpośrednie korzyści np. cichą pracę samochodu (33% w porównaniu z 21%). Benefity dla posiadaczy elektryków najbardziej interesują natomiast respondentów z metropolii powyżej 250 tys. mieszkańców (33% wskazań).

Do elektryków najbardziej zniechęca zaporowa cena auta

Badani zapytani o największe wady samochodów elektrycznych, skupili się na wysokim koszcie zakupu (45%). Niewiele mniej, bo 44%, wspomniało również o ograniczonej liczbie stacji ładujących. Jest to niezwykle ważny aspekt, biorąc pod uwagę przyrost elektryków na polskich drogach. Zwłaszcza zeroemisyjnych pojazdów ciężarowych i dostawczych, którym niezbędna jest gęsta sieć ładowarek. W dalszej kolejności badani wspominali o niewielkim zasięgu na jednym ładowaniu (39%), długim czasie ładowania (30%) i problemach z utylizacją zużytych baterii (26%).

Wysoka cena elektryka zniechęca do zakupu tego auta niezależnie od dochodów. Za dużą wadę takich samochodów uznało ją aż 46% osób z grupy najlepiej zarabiających z dochodem od 7 000 zł netto w górę – dodaje Piotr Półtorzycki z Santander Consumer Multirent. – Ankietowani często wskazywali również ograniczoną liczbę stacji ładujących – co ciekawe – niezależnie od miejsca zamieszkania. Na tę niedogodność zwraca uwagę najwięcej osób mieszkających na wsiach (57%) i w metropoliach powyżej 250 tys. mieszkańców (48%).

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Santander Consumer Multirent metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), przeprowadzonych przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) 26 – 27 sierpnia 2022 roku. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa aktywnych kierowców. Próba n = 645.

Źródło: Santander Consumer Multirent

Tagi artykułu

autoExpert 06 2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę