Resurs podnośnika w czasach pandemii

Wniosek o odroczenie badań technicznych
30.4.2020

Obecna sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się koronawirusa na świecie oprócz tragicznego wpływu na ludzkie zdrowie i życie, dała się także odczuć negatywnie praktycznie we wszystkich gałęziach gospodarki. Nie inaczej jest z działalnością warsztatów motoryzacyjnych, które borykają się z wieloma problemami.

Koronawirus i warsztaty samochodowe

Zdecydowana większość warsztatów bardzo mocno odczuła spadek klientów, co spowodowało między innymi ograniczanie czasu pracy czy plany zwolnień pracowników. Więcej aktualnych danych o sytuacji warsztatów można znaleźć tutaj. Pomimo olbrzymich problemów, firmy starają się działać jak najbardziej „normalnie”. Nieco ułatwiają to pakiety pomocowe przygotowywane przez państwo, z których można korzystać. Z punktu widzenia warsztatów oprócz zwolnień z ZUS czy mikropożyczek, ważna jest informacja o opóźnieniu wejścia w życie elektronicznej wersji BDO (do końca bieżącego roku można przekazywać odpady z wykorzystaniem papierowych kart przekazania odpadów), czy też możliwość odroczenia badań technicznych podnośników (o pół roku). Wiele firm ma jednak wątpliwość czy odroczenie to odnosi się także do sytuacji, w której podnośnik przekroczył tzw. „resurs”. 

Pojęcie resursu do polskiego prawodawstwa wprowadziło rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (w skrócie: UTB). Do tych urządzeń zalicza się między innymi właśnie podnośniki samochodowe wykorzystywane w warsztatach.Resurs to bezpieczny okres eksploatacji podnośnika określony liczbą cykli pracy (jeden cykl: podniesienie i opuszczenie pojazdu). Przewidywana trwałość podnośnika ustalona została na 22 tysiące cykli co daje około 10 lat pracy podnośnika w warsztacie. Oczywiście, by ocenić realny stan urządzenia trzeba uwzględnić rzeczywiste warunki użytkowania, a nie tylko sztywno wyliczona liczbę cykli pracy.Po osiągnięciu przez podnośnik granicznej wartości cykli roboczych, eksploatujący powinien przeprowadzić lub zlecić przeprowadzenie przeglądu specjalnego, udokumentować wykonane w tym zakresie czynności, a także, o ile wyniki przeglądu specjalnego na to wskazują, wykonać remont kapitalny urządzenia. Zakres przeglądu specjalnego, powinien obejmować wszystkie elementy, które mają wpływ na bezpieczną eksploatację urządzenia w szczególności: konstrukcję nośną, zespoły mechaniczne, układy bezpieczeństwa i tak dalej.

Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych (SDCM) zwróciło się  w tej sprawie między innymi do Urzędu Dozoru Technicznego. UDT stwierdza, że wprowadzona na mocy Tarczy 1.0. zmiana w ustawie o dozorze technicznym umożliwia odroczenie terminu wykonania badań technicznych także urządzenia „po resursie”. Warunkiem jest złożenie wniosku, a samo odroczenie może być udzielone na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. Oczywiście organ właściwej jednostki dozoru technicznego może przychylić się do wniosku, ale nie musi – mówi Alfred Franke, Prezes Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych.

Z rozmów z przedstawicielami UDT wynika, że przekroczenie resursu powinno spowodować wyłączenie podnośnika z pracy do czasu przeglądu specjalnego. W grę wchodzi bowiem bezpieczeństwo, o które należy dbać niezależnie od stanu epidemii czy innych niesprzyjających okoliczności. Można się więc spodziewać, że decyzje w tym zakresie mogą być często negatywne.

Należy pamiętać, że jeżeli decyzja będzie pozytywna to nastąpi ona m.in. na podstawie zawartego we wniosku oświadczenia eksploatującego, czyli w naszym przypadku przeważnie właściciela warsztatu, że dalsza praca podnośnika w ocenie eksploatującego, nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska. Warto więc wziąć pod uwagę ewentualną odpowiedzialność za potwierdzony przez siebie stan urządzenia – dodaje Franke.

Wypełniony wniosek należy przesłać go do najbliższego biura lub oddziału UDT (można także drogą elektroniczną). Wzór wniosku można pobrać za pomocą adresu: https://www.udt.gov.pl/images/wniosek_o_odroczenie_bada%C5%84_technicznych_final.doc

Źródło: SDCM

O Autorze

autoEXPERT – specjalistyczny miesięcznik motoryzacyjny, przeznaczony dla osób zajmujących się zawodowo naprawą, obsługą, diagnostyką i sprzedażą samochodów oraz produkcją i sprzedażą akcesoriów motoryzacyjnych, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę