Rekordowa sprzedaż i zysk netto AUTO PARTNER w 2020 r.

Auto Partner
6.4.2021
Reklama
Reklama

Grupa Auto Partner, jeden z największych na rynku polskim dystrybutorów części samochodowych, po 2020 roku wypracowała rekordowe przychody ze sprzedaży sięgające blisko 1,7 mld zł (+13% r/r). Grupa zanotowała tak dobrą sprzedaż głównie dzięki dalszej dynamicznej ekspansji zagranicznej  (+24% r/r) i szybkiej adaptacji działalności do nowych warunków rynkowych. W Polsce Grupa zanotowała 6-proc. wzrost sprzedaży r/r (do 963,3 mln zł). Zysk netto w całym 2020 roku wzrósł o 89% r/r do blisko 111,0 mln zł i był rekordowy w historii Grupy, na co istotny wpływ miały optymalizacje kosztowe.

W IV kwartale 2020 Grupa, przy 18-proc. wzroście przychodów ze sprzedaży r/r, wypracowała zysk netto wyższy o 106% r/r (29,1 mln zł). Zgodnie z realizowaną strategią Grupa zwiększyła skalę działania przy jednoczesnej poprawie rentowności na wszystkich poziomach. Zarząd Spółki zarekomendował wypłatę dywidendy w wysokości 0,10 zł na akcję (blisko 12% skonsolidowanego zysku netto). Pozostała  część zysku zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.

Reklama

Grupa wypracowała dwucyfrową dynamikę sprzedaży pomimo chwilowego spowolnienia wywołanego pandemią w drugim kwartale 2020. Na znacznie lepsze wyniki rok do roku wpływ miały przede wszystkim czynniki, takie jak: dalsze umacnianie pozycji na rynkach zagranicznych, ścisła kontrola kosztów operacyjnych, utrzymanie wyższych cen produktów w odpowiedzi na rosnące kursy walut oraz obniżenie zadłużenia i szybkie dostosowanie działalności do reżimu sanitarnego.

Grupa sukcesywnie rozwija również sprzedaż wysokomarżowych produktów - marek własnych w segmencie premium oraz brandów, które dystrybuuje na wyłączność. Udział marek własnych w łącznej sprzedaży Grupy wyniósł 21% na koniec 2020 roku.

W efekcie tych działań Grupa pomimo pandemii umacnia pozycję rynkową i z sukcesem realizuje strategiczne cele: wzrost skali, umacnianie dywersyfikacji produktowej, zwiększenie rentowności, rozszerzanie sprzedaży o nowe rynki. Obecnie Grupa dystrybuuje części na 24 rynki. Udział sprzedaży eksportowej w przychodach Grupy, charakteryzującej się wyższą marżą netto, wzrósł do 42% wobec 38% rok wcześniej.

– Trudny rok 2020 wykorzystaliśmy do umocnienia udziałów rynkowych, optymalizacji kosztów i dalszej poprawy rentowności. Przejściowe trudności w drugim kwartale roku, związane z pandemią skłoniły nas do zmiany polityki kosztowej, przesunięcia części projektów na kolejny rok. W kryzysowym momencie utrzymaliśmy zatrudnienie, a w całym roku zwiększyliśmy je o ponad 8%. Kontynuując trendy z poprzednich miesięcy w IV kwartale poprawiliśmy rentowność na wszystkich poziomach. Mamy bardzo dobrą płynność i niskie zadłużenie netto. W pełni wykorzystaliśmy możliwości rosnącego rynku dystrybucji części i napraw samochodowych. W efekcie zakończyliśmy rok rekordową sprzedażą i zyskiem netto – mówi Aleksander Górecki, Prezes Zarządu Auto Partner S.A.

Powiązane firmy

Reklama

 

Wybrane dane finansowe po 2020 r.

 

PLN’000 1-4Q 2020 1-4Q 2019 Zmiana% 4Q 2020 4Q 2019 Zmiana%
Przychody ze sprzedaży 1 670 441 1 479 373 13% 433 138 368 280 18%
Sprzedaż w Polsce 963 332 910 065 6% 517 123 463 617 12%
Sprzedaż zagraniczna 707 109 569 308 24% 385 545 296 182 30%
Zysk brutto ze sprzedaży 476 879 386 900 23% 127 713 101 837 25%
Marża brutto na sprzedaży 28,55% 26,15% 2,40% 29,49 pp. 27,65% 1,83pp.
EBITDA 173 787 103 859 67% 47 736 27 134 76%
Marża EBITDA 10,40% 7,02% 3,38 pp. 11,02% 7,37% 3,65 pp.
EBIT 150 282 83 775 79% 41 616 20 938 99%
Marża EBIT 9,00% 5,66% 3,33 pp. 9,61% 5,69% 3,92 pp.
Zysk brutto 138 343 74 236 86% 36 995 18 609 99%
Zysk netto 110 982 58 714 89% 29 112 14 123 106%
Marża netto 6,64% 3,97% 2,68 pp. 6,72% 3,83% 2,89 pp.

Powierzchnia magazynowa i sieć dystrybucji

Łączna powierzchnia magazynowa Grupy przekracza dziś 100 tys. mkw. Wraz ze wzrostem skali działania Grupa w 2020 roku zdecydowała o zwiększeniu powierzchni magazynowej hubu w Pruszkowie (o ponad 4,3 tys. mkw. czyli do blisko 13 tys. mkw.), który zaopatruje 34 filie Grupy oraz 4 przedstawicielstwa zagraniczne. Grupa rozważa także rozbudowę centralnego magazynu w Bieruniu oraz utworzenie nowego centrum logistyczno-magazynowego.

Grupa w 2020 roku skupiła się na umacnianiu istniejącej sieci dystrybucji (na koniec 2020 miała 90 filii). Plan na 2021 rok zakłada otwarcie nie więcej niż kilku nowych filii w Polsce.
W pierwszym kwartale 2021 Grupa otworzyła już 6 nowych filii w Elblągu, Zgierzu, Oławie, Kędzierzynie-Koźlu, Dębicy, w Opolu (II filia).

Rynek części samochodowych

– Rynek części samochodowych i napraw rośnie mimo recesji w Europie. Jest on bardziej odporny na turbulencje rynkowe, zmiany koniunktury niż tradycyjny rynek automotive. Samochody są obecnie produktem niezbędnym do życia i przemieszczania się, co wpływa na utrzymujący się popyt. Czynniki takie jak unikanie masowych środków transportu czy umacniająca się sprzedaż online dodatkowo stymulują sprzedaż części zamiennych. Widzimy dużą aktywność klientów i spodziewamy się utrzymania jej na wysokim poziomie. Ograniczona sprzedaż nowych samochodów będzie wpływała na utrzymanie relatywnie wiekowego parku samochodowego i częstsze naprawy, serwis. Zachowujemy jednocześnie ostrożność i czujność by móc zareagować na ewentualne zmiany związane z pandemią. Długoterminowo patrzymy z optymizmem w przyszłość  – dodaje  Aleksander Górecki, Prezes Zarządu Auto Partner SA.

Źródło: Auto Partner SA

Reklama

O Autorze

autoEXPERT – specjalistyczny miesięcznik motoryzacyjny, przeznaczony dla osób zajmujących się zawodowo naprawą, obsługą, diagnostyką i sprzedażą samochodów oraz produkcją i sprzedażą akcesoriów motoryzacyjnych, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama