Rekordowa sprzedaż i zysk netto AUTO PARTNER w 2020 r.

Rekordowa sprzedaż i zysk netto AUTO PARTNER w 2020 r. Auto Partner
6.4.2021

Grupa Auto Partner, jeden z największych na rynku polskim dystrybutorów części samochodowych, po 2020 roku wypracowała rekordowe przychody ze sprzedaży sięgające blisko 1,7 mld zł (+13% r/r). Grupa zanotowała tak dobrą sprzedaż głównie dzięki dalszej dynamicznej ekspansji zagranicznej  (+24% r/r) i szybkiej adaptacji działalności do nowych warunków rynkowych. W Polsce Grupa zanotowała 6-proc. wzrost sprzedaży r/r (do 963,3 mln zł). Zysk netto w całym 2020 roku wzrósł o 89% r/r do blisko 111,0 mln zł i był rekordowy w historii Grupy, na co istotny wpływ miały optymalizacje kosztowe.

W IV kwartale 2020 Grupa, przy 18-proc. wzroście przychodów ze sprzedaży r/r, wypracowała zysk netto wyższy o 106% r/r (29,1 mln zł). Zgodnie z realizowaną strategią Grupa zwiększyła skalę działania przy jednoczesnej poprawie rentowności na wszystkich poziomach. Zarząd Spółki zarekomendował wypłatę dywidendy w wysokości 0,10 zł na akcję (blisko 12% skonsolidowanego zysku netto). Pozostała  część zysku zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.

Grupa wypracowała dwucyfrową dynamikę sprzedaży pomimo chwilowego spowolnienia wywołanego pandemią w drugim kwartale 2020. Na znacznie lepsze wyniki rok do roku wpływ miały przede wszystkim czynniki, takie jak: dalsze umacnianie pozycji na rynkach zagranicznych, ścisła kontrola kosztów operacyjnych, utrzymanie wyższych cen produktów w odpowiedzi na rosnące kursy walut oraz obniżenie zadłużenia i szybkie dostosowanie działalności do reżimu sanitarnego.

Grupa sukcesywnie rozwija również sprzedaż wysokomarżowych produktów - marek własnych w segmencie premium oraz brandów, które dystrybuuje na wyłączność. Udział marek własnych w łącznej sprzedaży Grupy wyniósł 21% na koniec 2020 roku.

W efekcie tych działań Grupa pomimo pandemii umacnia pozycję rynkową i z sukcesem realizuje strategiczne cele: wzrost skali, umacnianie dywersyfikacji produktowej, zwiększenie rentowności, rozszerzanie sprzedaży o nowe rynki. Obecnie Grupa dystrybuuje części na 24 rynki. Udział sprzedaży eksportowej w przychodach Grupy, charakteryzującej się wyższą marżą netto, wzrósł do 42% wobec 38% rok wcześniej.

– Trudny rok 2020 wykorzystaliśmy do umocnienia udziałów rynkowych, optymalizacji kosztów i dalszej poprawy rentowności. Przejściowe trudności w drugim kwartale roku, związane z pandemią skłoniły nas do zmiany polityki kosztowej, przesunięcia części projektów na kolejny rok. W kryzysowym momencie utrzymaliśmy zatrudnienie, a w całym roku zwiększyliśmy je o ponad 8%. Kontynuując trendy z poprzednich miesięcy w IV kwartale poprawiliśmy rentowność na wszystkich poziomach. Mamy bardzo dobrą płynność i niskie zadłużenie netto. W pełni wykorzystaliśmy możliwości rosnącego rynku dystrybucji części i napraw samochodowych. W efekcie zakończyliśmy rok rekordową sprzedażą i zyskiem netto – mówi Aleksander Górecki, Prezes Zarządu Auto Partner S.A.

 

Wybrane dane finansowe po 2020 r.

 

PLN’0001-4Q 20201-4Q 2019Zmiana%4Q 20204Q 2019Zmiana%
Przychody ze sprzedaży1 670 4411 479 37313%433 138368 28018%
Sprzedaż w Polsce963 332910 0656%517 123463 61712%
Sprzedaż zagraniczna 707 109569 30824%385 545296 18230%
Zysk brutto ze sprzedaży476 879386 90023%127 713101 83725%
Marża brutto na sprzedaży28,55%26,15%2,40%29,49 pp.27,65%1,83pp.
EBITDA173 787103 85967%47 73627 13476%
Marża EBITDA10,40%7,02%3,38 pp.11,02%7,37%3,65 pp.
EBIT150 28283 77579%41 61620 93899%
Marża EBIT9,00%5,66%3,33 pp.9,61%5,69%3,92 pp.
Zysk brutto138 34374 23686%36 99518 60999%
Zysk netto110 98258 71489%29 11214 123106%
Marża netto6,64%3,97%2,68 pp.6,72%3,83%2,89 pp.

Powierzchnia magazynowa i sieć dystrybucji

Łączna powierzchnia magazynowa Grupy przekracza dziś 100 tys. mkw. Wraz ze wzrostem skali działania Grupa w 2020 roku zdecydowała o zwiększeniu powierzchni magazynowej hubu w Pruszkowie (o ponad 4,3 tys. mkw. czyli do blisko 13 tys. mkw.), który zaopatruje 34 filie Grupy oraz 4 przedstawicielstwa zagraniczne. Grupa rozważa także rozbudowę centralnego magazynu w Bieruniu oraz utworzenie nowego centrum logistyczno-magazynowego.

Grupa w 2020 roku skupiła się na umacnianiu istniejącej sieci dystrybucji (na koniec 2020 miała 90 filii). Plan na 2021 rok zakłada otwarcie nie więcej niż kilku nowych filii w Polsce.
W pierwszym kwartale 2021 Grupa otworzyła już 6 nowych filii w Elblągu, Zgierzu, Oławie, Kędzierzynie-Koźlu, Dębicy, w Opolu (II filia).

Rynek części samochodowych

– Rynek części samochodowych i napraw rośnie mimo recesji w Europie. Jest on bardziej odporny na turbulencje rynkowe, zmiany koniunktury niż tradycyjny rynek automotive. Samochody są obecnie produktem niezbędnym do życia i przemieszczania się, co wpływa na utrzymujący się popyt. Czynniki takie jak unikanie masowych środków transportu czy umacniająca się sprzedaż online dodatkowo stymulują sprzedaż części zamiennych. Widzimy dużą aktywność klientów i spodziewamy się utrzymania jej na wysokim poziomie. Ograniczona sprzedaż nowych samochodów będzie wpływała na utrzymanie relatywnie wiekowego parku samochodowego i częstsze naprawy, serwis. Zachowujemy jednocześnie ostrożność i czujność by móc zareagować na ewentualne zmiany związane z pandemią. Długoterminowo patrzymy z optymizmem w przyszłość  – dodaje  Aleksander Górecki, Prezes Zarządu Auto Partner SA.

Źródło: Auto Partner SA

O Autorze

autoEXPERT – specjalistyczny miesięcznik motoryzacyjny, przeznaczony dla osób zajmujących się zawodowo naprawą, obsługą, diagnostyką i sprzedażą samochodów oraz produkcją i sprzedażą akcesoriów motoryzacyjnych, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.

autoExpert 06 2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę