Proekologiczny konkurs organizowany przez Volkswagen Poznań rozstrzygnięty

Niebieskie Granty rozdane Volkswagen

Komisja Konkursowa konkursu „Niebieskie Granty” organizowanego przez Volkswagen Poznań, ogłosiła laureatów grantów na rok 2023. Zwycięzcami konkursu zostały: Stowarzyszenie Schron Kultury Europa przedstawiające projekt „Ziemia Wspólna – idzie wiosna!” oraz Wrzesiński Uniwersytet Trzeciego Wieku z projektem „Międzypokoleniowe zainicjowanie powstawania lasów kieszonkowych we Wrześni metodą Miyawaki – etap I.”

  • Niebieskie Granty – konkurs Volkswagen Poznań skierowany do wielkopolskich organizacji pozarządowych
  • Granty po 30 tysięcy złotych na 30-lecie Volkswagen Poznań
  • Zwycięzcami tegorocznej edycji konkursu zostały Stowarzyszenie Schron Kultury Europa oraz Wrzesiński Uniwersytet Trzeciego Wieku

Czym jest konkurs „Niebieskie Granty”? To kolejna ważna inicjatywa spółki Volkswagen Poznań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Konkurs skierowany jest do wielkopolskich organizacji pozarządowych, a jego celem jest wspieranie lokalnych inicjatyw służących zarówno ochronie środowiska jak i mieszkańcom. Organizacje składające swoje pomysły na grant, wpisują się w jeden lub więcej z następujących obszarów: bioróżnorodność, edukacja ekologiczna, zielono- niebieska infrastruktura, alternatywne źródła energii, gospodarka obiegu zamkniętego. Ocenie podlegały oferty złożone w lokalizacjach, w których funkcjonują zakłady produkcyjne Volkswagen Poznań.

Do tegorocznej edycji konkursu złożono 16 wniosków, a zwycięzcami, którzy otrzymali granty po 30 tysięcy złotych każdy, zostały Stowarzyszenie Schron Kultury Europa z poznańskiej Wildy prezentujące projekt „Ziemia Wspólna – idzie wiosna!” oraz Wrzesiński Uniwersytet Trzeciego Wieku i projekt „Międzypokoleniowe zainicjowanie powstawania lasów kieszonkowych we Wrześni metodą Miyawaki – etap I.”

Justyna Schaefer-Kurkowiak, Ekspertka w zakresie rozwoju lokalnego i partnerstw Centrum PISOP Konkurs Niebieskie Granty jest doskonałym przykładem współpracy biznesu z fundacjami i stowarzyszeniami. Każda ze stron dzieli się swoimi zasobami. Dzięki temu organizacje zyskują potrzebne środki na ważne działania prośrodowiskowe, a firma - merytorycznych partnerów do współpracy, znających lokalne potrzeby i wyzwania. Co najważniejsze, ze zwycięskich inicjatyw skorzystają bezpośrednio mieszkańcy Osiedla Wilda w Poznaniu i powiatu wrzesińskiego. To dla nich powstanie ogród społeczny, czy las kieszonkowy.

”Ziemia Wspólna” to nowe miejsce integracji społecznej, współpracy sąsiedzkiej i edukacji ekologicznej, tym cenniejsze, że znajdujące się w południowej części Wildy, gdzie takich inicjatyw nie ma wiele. Entuzjazm, zaangażowanie i doświadczenie animatorów tego przedsięwzięcia są imponujące, cieszę się, że zostały docenione przez Kapitułę konkursu” – mówi Dorota Bąk-Hammermeister, przewodnicząca Rady Osiedla Wilda, na którym działa Stowarzyszenie Schron Kultury Europa.

Nasza firma, jako dobry sąsiad i odpowiedzialny partner, chce wspierać działania lokalnych organizacji pozarządowych na rzecz ochrony środowiska – podkreśla Anna Pomorska z Volkswagen Poznań, koordynatorka konkursu Niebieskie Granty. – Organizacje te doskonale znają potrzeby swojego otoczenia, wiedzą jakie inicjatywy są potrzebne na danym terenie oraz w jaki sposób możemy efektywnie pomóc mieszkańcom i środowisku.

Teraz przed nagrodzonymi organizacjami etap realizacji grantów. Projekty powinny zostać zrealizowane w terminie od początku listopada 2023 r. do końca maja 2024 r. 

Źródło: Volkswagen
 

Tagi artykułu

Zobacz również

autoExpert 05 2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę