Politechnika Poznańska i PSPA razem na rzecz sektora e-mobility

Współpraca Politechniki Poznańskiej i PSPA PSPA

W piątek 10 lutego 2023 r. odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Wydziałem Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki Poznańskiej a Polskim Stowarzyszeniem Paliw Alternatywnych (PSPA). Zawarte porozumienie pozwoli na szeroką współpracę podmiotów na rzecz elektromobilności.

Przedmiotem porozumienia o stałej współpracy badawczo-rozwojowej i dydaktycznej są m.in. partnerstwo merytoryczne w zakresie wsparcia prowadzenia i realizowania wspólnych programów, projektów, prac naukowych, badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych o charakterze europejskim i krajowym, w tym działania w zakresie wspólnego pozyskiwania środków finansowych na realizację tych przedsięwzięć. Podjęta współpraca będzie również służyła do transferu wiedzy, co w czasie transformacji napędowej jest kluczowe dla przyszłych rynkowych potrzeb.

Współpraca z tak doświadczonym partnerem kreującym rynek elektromobilności i technologii wodorowej jest dla nas niezwykle ważna. Dzięki połączeniu potencjałów: naukowego z doświadczeniem branżowym możemy stworzyć nowe procedury i rozwiązania z zakresu zero i niskoemisyjnych technologii w transporcie regionu i Polski. Wspólne prowadzenie badań, korzystanie z zaplecza laboratoryjnego i produkcyjnego, komercjalizacja nowych rozwiązań, praktyki i staże dla studentów to główne punkty podpisanego porozumienia. Zakres porozumienia jest niezwykle szeroki i obejmuje także między innymi realizację prac dyplomowych, uczestnictwo ekspertów z PSPA w procesie kształcenia, wspólne konferencje, seminaria czy szkolenia. W przyszłości zakres porozumienia będzie obejmował realizację studiów podyplomowych, kursów specjalistycznych, doktoratów, a także podjęcia wspólnego rozwiązywania bieżących potrzeb – komentuje prof. dr hab. Inż. Jacek Pielecha, Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki Poznańskiej.

Politechnika_Poznanska_i_PSPA PSPA

Wyzwania stojące przed kształtującym się sektorem e-mobility oznaczają konieczność zmiany podejścia do edukacji przyszłych inżynierów i magistrów. Umożliwienie im zdobywania wiedzy w zakresie elektromobilności może być kluczowe dla rozwoju tego sektora, który może mieć znaczący wpływ na krajową gospodarkę i PKB Polski. Nawiązana współpraca stanowi odpowiedź na zwiększające się potrzeby rynku.

Podpisane dzisiaj porozumienie potwierdza nasze doskonałe relacje partnerskie oraz odzwierciedla interdyscyplinarne podejście do zagadnienia elektromobilności przez władze Politechniki Poznańskiej. PSPA od lat kreuje rynek nisko i zeroemisyjnego transportu w Polsce, torując drogę dla jego rozwoju we wszystkich możliwych obszarach, od inicjatyw legislacyjnych przez projekty szkoleniowe. Intensyfikujemy także naszą aktywność na płaszczyźnie naukowej. Dzięki porozumieniu z Wydziałem Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki Poznańskiej jesteśmy w stanie jeszcze lepiej poznać oczekiwania studentów i skorelować je z potrzebami pracodawców z sektora e-mobilności – mówi Maciej Mazur, dyrektor zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych.

Dzięki porozumieniu możliwe będzie również organizowanie wspólnych seminariów, sympozjów, szkoleń i konferencji naukowo-technicznych oraz włączenie Wydziału w projekty pilotażowe realizowane przez PSPA z podmiotami branżowymi. Dokument o stałej współpracy badawczo-rozwojowej i dydaktycznej podpisali prof. dr hab. Inż. Jacek Pielecha, Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki Poznańskiej oraz Maciej Mazur, Prezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA).

Źródło: PSPA

Tagi artykułu

autoExpert 7–8 2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę