PKN Orlen testuje możliwości magazynowania benzyny w kawernach solnych

Pixabay
23.11.2015

Projekt koncerny ukierunkowany jest na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez opracowanie najlepszych parametrów technicznych do przechowywania dużych wolumenów benzyn. Inwestycja ma również za zadanie zmniejszenie kosztów.

Krajowy Instytut Badawczy potwierdza, że magazynowanie benzyny w kawernach jest bezpieczne zarówno z geologicznego, środowiskowego i technologicznego punktu widzenia. - Uważnie obserwujemy rozwiązania logistyczne na innych rynkach i czerpiemy z ich najlepszych praktyk oraz doświadczeń, opracowując przy pomocy krajowych instytucji badawczych adekwatne dla naszych potrzeb metodologie - komentuje inwestycję Piotr Gorzeński, dyrektor wykonawczy ds. logistyki w PKN ORLEN.

Właściwe przeprowadzenie dalszych działań projektowych, wymaga wykonania próby przemysłowej w IKS SOLINO. Celem próby jest wdrożenie systemu monitorowania jakości benzyny składowanej w kawernie solnej. Zatłoczenie wytypowanej kawerny, obejmie łącznie sześć partii benzyny. Tłoczenia pierwszych dwóch partii planowane jest w listopadzie bieżącego roku, dwie kolejne partie w grudniu, i ostatnie dwie – w styczniu 2016 roku.

W kawernach składowana będzie dedykowana formuła technologiczna benzyny bazowej 95 przeznaczona do długoterminowego magazynowania w kawernach, która poddawana będzie bieżącej kontroli parametrów jakościowych. Na opracowany system monitorowania jakości benzyny składa się lista wytypowanych parametrów fizykochemicznych kontrolowanych w równych odstępach czasu.

Magazynowanie ropy i paliw w kawernach to standard światowy - podobne znajdują się w Stanach Zjednoczonych, Niemczech czy Francji. Ten sposób magazynowania uznawany jest za najtańszy i najbezpieczniejszy dla dużych wolumenów. Naturalne warunki panujące w kawernach solnych są gwarancją zachowania pierwotnej jakości magazynowanej ropy naftowej i paliw, nawet po długoterminowym magazynowaniu. Natomiast przyjęte rozwiązania projektowe umożliwiające dokładne kontrolowanie procesu magazynowania praktycznie eliminują zagrożenia dla środowiska naturalnego.

Podziemnymi kawernami Grupy Kapitałowej ORLEN operacyjnie zarządza spółka IKS SOLINO gdzie od ponad 10 lat w kawernach solnych magazynowane są zapasy strategiczne ropy naftowej, oleju napędowego oraz oleju grzewczego. W powstałym w wyniku adaptacji wyeksploatowanych komór otworowej kopalni soli podziemnym magazynie ropy i paliw w Górze aktualnie znajduje się 7 kawern na ropę naftową i 5 na paliwa, pozwalających na zmagazynowanie ok. 6 mln m3 surowca i produktów.

Źródło: PKN Orlen

O Autorze

autoEXPERT – specjalistyczny miesięcznik motoryzacyjny, przeznaczony dla osób zajmujących się zawodowo naprawą, obsługą, diagnostyką i sprzedażą samochodów oraz produkcją i sprzedażą akcesoriów motoryzacyjnych, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę