ETRMA odpowiedziało w sprawie testów jazdy EmissionsAnalytics

Odpowiedź ETRMA na testy jazdy EmissionsAnalytics
23.4.2020

ETRMA wystosowało odpowiedź w sprawie testów jazdy przeprowadzanych przez EmissionsAnalytics. 

Europejskie Stowarzyszenie Producentów Opon i Gumy (ETRMA) jest zobowiązane do analizowania wszystkich aspektów związanych z niezamierzonym uwalnianiem się cząstek opon i nawierzchni drogowej (TRWP) oraz ich wpływem na środowisko. Nasi członkowie w pełni angażują się w budowanie wiedzy naukowej na temat generowania i transportu tych cząstek, a także pracują nad znalezieniem praktycznych rozwiązań mających na celu zmniejszenie ich oddziaływania. Należy pamiętać, że cząstki TRWP są mieszanką bieżnika opony i materiałów nawierzchni drogi w proporcji mniej więcej 50:50 oraz że opony odgrywają kluczową rolę w mobilności zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju pod względem bezpieczeństwa i efektywności ruchu drogowego. Z tych powodów ETRMA z zadowoleniem przyjmuje wysiłki EmissionsAnalytics mające na celu wypełnienie luk w wiedzy na temat cząstek TRWP. Nasza analiza wyników testów jazdy przeprowadzonych przez EmissionsAnalytics w zakresie wskaźnika zużycia opon wykazała, że nie odzwierciedlają one normalnych warunków jazdy i wykraczają daleko poza najtrudniejsze realistyczne zachowania podczas jazdy.

W warunkach testowych wykorzystano pojazd, który był w pełni obciążony i wyposażony w opony niskiej jakości. Projekt badania uwzględniał duże prędkości i nadmierne ścinanie zakrętów oraz podkreślał nierealistyczny charakter testowania jazdy i jego wyniki przy ekstremalnym zachowaniu podczas jazdy.

Kwestia zużycia opon i nawierzchni drogowej jest złożona i wiele czynników wpływa na stopień zużycia bieżnika opony. Zachowanie podczas jazdy, charakterystyka pojazdu, budowa opony, topologia i nawierzchnia drogi, ruch drogowy i warunki atmosferyczne mogą wpływać na powstawanie cząstek. Wyniki EmissionsAnalytics wyraźnie pokazują wpływ agresywnych zachowań podczas jazdy, jak również przenoszenie obciążenia, które nie jest reprezentatywne dla normalnych warunków. Skuteczne rozwiązania muszą zatem uwzględniać wszystkie czynniki zewnętrzne i są możliwe tylko wtedy, gdy współpracujemy ze wszystkimi zainteresowanymi stronami.

W lipcu 2018 roku ETRMA uruchomiła Platformę TRWP. Jest to wielosektorowy okrągły stół, którego celem jest stworzenie płaszczyzny do otwartego i pluralistycznego dialogu między wszystkimi zainteresowanymi stronami. Pomoże to w budowaniu wiedzy naukowej, jak również w badaniu możliwych wariantów łagodzenia skutków w odniesieniu do generowania i transportu cząstek TRWP do środowiska. Ponadto ETRMA i Tire Industry Project (TIP), który jest realizowany pod patronatem Światowej Rady Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (WBCSD), wspierają ważne badania dotyczące obecności i oddziaływania tych cząstek na środowisko.

ETRMA jest otwarta na współpracę z EmissionsAnalytics i wszystkimi innymi zainteresowanymi stronami w przyszłości w celu zbudowania solidnej wiedzy naukowej i określenia praktycznych rozwiązań. ETRMA pozostaje w pełni zaangażowana i jest głęboko przekonana, że złożone wyzwania związane z oponami i zużyciem nawierzchni drogowej wymagają wspólnego wysiłku.

Źródło: ETRMA

O Autorze

autoEXPERT – specjalistyczny miesięcznik motoryzacyjny, przeznaczony dla osób zajmujących się zawodowo naprawą, obsługą, diagnostyką i sprzedażą samochodów oraz produkcją i sprzedażą akcesoriów motoryzacyjnych, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę