Dynamiczny wzrost sprzedaży i rentowności

Auto Partner SA
1.6.2017

Grupa Auto Partner, jeden z największych na rynku polskim importerów i dystrybutorów części samochodowych, opublikowała wyniki finansowe za I kwartał 2017 roku. Grupa odnotowała w tym czasie dynamiczny wzrost sprzedaży w Polsce (+27%) i na rynkach eksportowych (+71%) oraz wzrost rentowności na wszystkich poziomach.

Grupa w I kwartale 2017 roku wypracowała przychody ze sprzedaży na poziomie 201,7 mln zł wobec 147,8 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o ponad 36% r/r. Zyski EBITDA i EBIT wzrosły odpowiednio o 42% (do 16,9 mln zł z 11,9 mln zł) i 48% (do 15,5 z 10,8 mln zł). Spółka odnotowała zysk netto w wysokości 10,0 mln zł wobec 6,9 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 46% r/r.


Wskaźniki rentowności Grupy po I kwartale 2017 r. były znacząco wyższe w ujęciu rok do roku na wszystkich poziomach: marża na sprzedaży wyniosła 27,4% i była wyższa o 1,3 pp. Marża EBITDA i EBIT wyniosły odpowiednio 8,4% (wzrost o 0,3 pp. r/r) i 7,7% (wzrost o 0,4 pp. r/r). Marża na poziomie netto wyniosła 5,0% wobec 4,7%, co oznacza wzrost o 0,3 pp. r/r.

Na zdecydowaną poprawę wyników finansowych w I kwartale 2017 roku wobec 2016 roku wpływ miały przede wszystkim: rozbudowa sieci filii, rozszerzenie asortymentu oferowanych produktów oraz dobra sytuacja rynkowa.

W kwietniu 2017 roku Prezes Zarządu Spółki Aleksander Górecki (główny akcjonariusz Spółki)  w celu dokapitalizowania Spółki sprzedał w procesie przyśpieszonej budowy księgi popytu (ABB) część akcji, stanowiących 9,9 proc. walorów firmy po 4,9 zł za sztukę. Środki netto ze sprzedaży akcji zdecydował się przeznaczyć na dokapitalizowanie Spółki. Kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony o 56,6 mln zł – zgodnie z uchwałą WZA z dnia 17 maja 2017 r. w drodze emisji prywatnej Aleksander Górecki nabędzie 11 550 akcji zwykłych (w cenie 4,90 zł za akcję). Umowa objęcia akcji zostanie zawarta do dnia 10 czerwca 2017 r.

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE PO 1Q 2017 ROKU

PLN’000

Reklama

1Q 2017 rok

Reklama

1Q 2016 rok

Zmiana %

Przychody ze sprzedaży

201 668

147 757

+36,5%

Polska

147 766

116 252

+27,1%

Eksport

53 902

31 505

+71,1%

Zysk brutto na sprzedaży

55 216

38 548

+43,2%

EBITDA

16 892

11 896

+42,0%

EBIT

15 490

10 757

+48,2%

Zysk brutto

12 604

9 041

+39,4%

Zysk netto

10 046

6 886

+45,9%

Wskaźniki rentowności

%

1Q 2017 rok

1Q 2016 rok

Zmiana pp.

Marża brutto na sprzedaży

27,4%

26,1%

+1,3 pp.

Marża EBITDA

8,4%

8,1%

+0,3 pp.

Marża EBIT

7,7%

7,3%

+0,4 pp.

Marża netto

5,0%

4,7%

+0,3 pp.

Wzrostowi skali działalności w I kwartale 2017 roku towarzyszyła poprawa wskaźników rentowności na wszystkich poziomach.

W I kw. 2017 roku Grupa odnotowała dynamiczny, ponad 36-proc. wzrost przychodów zarówno w kraju jak i na rynkach zagranicznych. W Polsce Grupa odnotowała 27-proc. wzrost sprzedaży do 147,8 mln z 116,3 mln zł, a na rynkach eksportowych 71-proc. wzrost do 53,9 mln zł z 31,5 mln zł. Grupa dostarcza swoje produkty na rynki zagraniczne takie jak: Czechy, Słowacja, Austria, Łotwa, Litwa, Ukraina, Austria, Niemcy, Węgry i inne.

Głównym odbiorcą produktów Grupy są warsztaty samochodowe. Rokrocznie udział warsztatów w strukturze przychodów Grupy rośnie wraz z rosnącym rynkiem niezależnych usług motoryzacyjnych i przejmowaniem rynku obrotu częściami samochodowymi przez warsztaty samochodowe.

Grupa w I kwartale 2017 roku rozbudowała ofertę o kolejne produkty dla samochodów osobowych i dostawczych m.in.: marki Triscan, TRW oraz dla motocykli: JT Sprockets.

– I kwartał bieżącego roku pokazuje, że konsekwentnie realizujemy nasze plany, zgodnie z przyjętą strategią. Zwiększamy skalę działalności, dywersyfikujemy ofertę i jednocześnie poprawiamy rentowność. Dzięki członkostwu w międzynarodowej Grupie GlobalOne mamy dostęp do oferty dostawców, których produkty wcześniej nie były dla nas dostępne. Powiększyliśmy także sieć dystrybucji o 3 kolejne filie i uruchomiliśmy w tym okresie nową przestrzeń magazynową o powierzchni 12 tys. mkw., w magazynie centralnym w Bieruniu. Dobra sytuacja na rynku, rosnący dochód rozporządzalny Polaków sprzyjają działalności Auto Partner – mówi Aleksander Górecki, Prezes Zarządu Auto Partner.

– Dynamiczny rozwój naszej Grupy wymaga kolejnych środków. Zrealizowaliśmy większość celów emisyjnych znacznie szybciej niż planowaliśmy. W kwietniu 2017 r. sprzedałem część swoich akcji w procesie przyśpieszonej budowy księgi popytu. Całość kwoty, którą pozyskałem ze sprzedaży części swoich akcji, tj. 56,6 mln zł, zdecydowałem się przeznaczyć na dokapitalizowanie spółki, poprzez objęcie akcji w drodze prywatnej emisji – dodaje Aleksander Górecki, Prezes Zarządu Auto Partner.

Źródło: Informacja prasowa Auto Partner

O Autorze

autoEXPERT – specjalistyczny miesięcznik motoryzacyjny, przeznaczony dla osób zajmujących się zawodowo naprawą, obsługą, diagnostyką i sprzedażą samochodów oraz produkcją i sprzedażą akcesoriów motoryzacyjnych, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę