Postulaty branży motoryzacyjnej w pałacu prezydenckim

Postulaty branży motoryzacyjnej w pałacu prezydenckim
19.6.2020

Tematem ostatniego posiedzenia Rady ds. Przedsiębiorczości, które odbyło się w pałacu prezydenckim była motoryzacja. Szefowie motoryzacyjnych organizacji branżowych omówili sytuację branży w czasach koronawirusa i przedstawili postulaty, które poprawiłyby sytuację firm z sektora automotive.

Dyskusje prowadzone na posiedzeniach Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej powołanej w maju 2019 r. mają za zadanie inicjowanie zmian w polskim systemie prawnym, które ułatwią funkcjonowanie biznesowi w Polsce i stworzą lepsze warunki do jego rozwoju. Co ważne, oprócz przedstawicieli środowiska naukowego w Radzie zasiadają także praktycy biznesu. Stałe miejsce w Radzie posiadają przedstawiciele branży motoryzacyjnej, a wśród nich szefowa polskiej firmy MB Pneumatyka, która została wyróżniona m.in. Nagrodą Gospodarczą Prezydenta RP.

Branża motoryzacyjna apeluje o wsparcie w pokonywaniu skutków kryzysu wywołanego COVID-19.

Na spotkanie Rady ds. Przedsiębiorczości zaproszono przedstawicieli trzech organizacji reprezentujących branżę motoryzacyjną w Polsce: Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM), Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych (SDCM)  oraz Polską Grupę Motoryzacyjną (PGM). Co warto podkreślić PZPM i SDCM reprezentują krajową motoryzację zarówno w Polsce jak i w Europie. PZPM jest jedyną w Polsce organizacją należącą do ACEA – europejskiej organizacji producentów pojazdów, a SDCM jedynym w Polsce członkiem CLEPA – europejskiej organizacji reprezentującej producentów części motoryzacyjnych, jak również FIGIEFA - reprezentującej interesy handlu częściami motoryzacyjnymi.

Alfred Franke – Prezes SDCM i Członek Zarządu CLEPA przedstawił dane i wyniki badań przeprowadzonych wśród producentów i dystrybutorów części motoryzacyjnych, jak również warsztatów. Wśród postulatów zaprezentowanych przez niego znalazły się między innymi: czasowe zawieszenie mechanizmu podzielonej płatności, czy też szybszy zwrot podatku VAT, na który obecnie urzędy skarbowe mają aż 60 dni, a który to termin często i tak bywa wydłużany. Powyższe zmiany poprawiłyby płynność finansową firm, które przez koronawirusa muszą o nią walczyć. Kolejnym postulatem przedstawionym przez SDCM było przesunięcie w czasie obligatoryjnego składania nowego JPK_VAT dla wszystkich podatników, na który częściowo odpowiedziało ostatnio Ministerstwo Finansów zapowiadając przesunięcie z 1 lipca na 1 października br.

Do zadań Rady przy Prezydencie Rzeczypospolitej należą między innymi: podejmowanie inicjatyw legislacyjnych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej czy opracowywanie projektów wspierania przedsiębiorczości. Wierzę zatem, że efektem naszego spotkania będą prace nas postulatami wspólnymi dla całego środowiska motoryzacyjnego, niezależnie od wielkości czy kapitału. Cała branża potrzebuje skoordynowanych działań, które pomogą nam wrócić na tory dalszego rozwoju, który obserwowaliśmy od ponad 10 lat, dlatego postulowanie działań dyskryminujących jakąkolwiek grupę są niewskazane – mówi Alfred Franke.

Jakub Faryś, Prezes PZPM i jednocześnie przewodniczący Liaison Committee ACEA tj. komitetu szefów europejskich organizacji motoryzacyjnych zaprezentował aktualne dane wskazujące drastyczny spadek  rejestracji nowych pojazdów. Zaapelował o podjęcie działań mających na celu pobudzenie popytu na wewnętrznym rynku i zwiększenie liczby rejestracji nowych pojazdów – szczególnie w najbliższym okresie. Wskazał na konieczność wprowadzenia ułatwień podatkowych i finansowych dla końcowych klientów. Szef PZPM zaapelował również o umożliwienie pracodawcom i pracownikom elastycznego kształtowania czasu pracy, co w perspektywie pozwoli na zachowanie miejsc pracy w zakładach produkujących samochody oraz części i podzespoły.

Sprzedaż nowych pojazdów gwałtownie spadła, dlatego zarówno na poziomie europejskim dzięki współpracy ACEA z CLEPA, jak i w Polsce – we współpracy z SDCM, zabiegamy o pobudzenie popytu.  Trzeba mieć na uwadze fakt, że weszły w życie bardzo restrykcyjne normy dotyczące np. emisji CO2 i aby je spełnić producenci muszą wprowadzać na rynek samochody niskoemisyjne. Wymaga to nowych inwestycji liczonych w dziesiątkach miliardów euro. Bez tego nie uda nam się spełnić norm nałożonych przez europejskiego legislatora – mówi Jakub Faryś.

Intencją Rady jest przygotowanie dla Rządu rekomendacji działań mających na celu jak  najszybsze przywrócenie branży motoryzacyjnej i polskiego przemysłu motoryzacyjnego do stanu sprzed pandemii. Spotkanie Rady w tym składzie było więc unikalną okazją zaprezentowania konkretnych i praktycznych działań, które w obecnej sytuacji realnie pomogłyby całemu sektorowi automotive.

Źródło: Automotive PR

O Autorze

autoEXPERT – specjalistyczny miesięcznik motoryzacyjny, przeznaczony dla osób zajmujących się zawodowo naprawą, obsługą, diagnostyką i sprzedażą samochodów oraz produkcją i sprzedażą akcesoriów motoryzacyjnych, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę