Stabilne łańcuchy dostaw na motoryzacyjnym rynku wtórnym

Stabilny łańcuch dostaw na motoryzacyjnym rynku wtórnym Automechanika Frankfurt

Decydenci, użytkownicy i dostawcy innowacyjnych rozwiązań spotkali się po raz drugi na Supply Chain Summit, który odbył się 4 czerwca we Frankfurcie, aby omówić transformację łańcuchów dostaw w branży motoryzacyjnej – począwszy od zaopatrzenia, aż po recykling.

Dzięki Supply Chain Summit udało nam się zgromadzić ekspertów z różnych dziedzin i zainicjować dyskusję na temat efektywności łańcuchów dostaw w branży motoryzacyjnej. Z niecierpliwością czekamy na kontynuację dialogu z ekspertami na Automechanika Frankfurt we wrześniu – powiedział Michael Johannes, wiceprezes ds. mobilności i logistyki.

Konkluzja wszystkich uczestników i prelegentów wydarzenia była jednoznaczna: odporne na zakłócenia łańcuchy dostaw na motoryzacyjnym rynku wtórnym są kluczem do sukcesu biznesowego. 

Podczas licznych wystąpień zaprezentowano szeroką gamę konkretnych i bardzo indywidualnych rozwiązań mających na celu zapewnienie niezawodności łańcuchów dostaw na motoryzacyjnym rynku wtórnym. Dzięki coraz większej liczbie aplikacji cyfrowych, postępom technologicznym, innowacjom organizacyjnym oraz intensyfikacji ich zarządzaniem, a także dzięki większej współpracy zarówno z strony klientów, jak i dostawców, dąży się nie tylko do osiągnięcia stabilnych dostaw podzespołów, ale także wymaganej wydajności i zrównoważonego rozwoju. 

Znaczącą rolę w osiąganiu tych celów przypisano zwiększonemu wykorzystaniu sztucznej inteligencji jako kluczowego narzędzia. Podkreślono również wagę danych, które bez odpowiedniego przetwarzania i wykorzystania mogą przynieść ograniczone korzyści. 

Zwiększenie wykorzystania sztucznej inteligencji jako kluczowego narzędzia do osiągnięcia powyższych celów było istotne według wszystkich prelegentów. Podkreślono również znaczenie danych, które bez ukierunkowanego przetwarzania i wykorzystania mogą przynieść ograniczone korzyści.

W obecnej chwili znajdujemy się na początkowym etapie procesu transformacji. Rosnąca konsolidacja danych prowadzi do odejścia od ręcznych analiz na rzecz inteligencji generatywnej, niezbędnej dla przyszłości zautomatyzowanych decyzji w łańcuchu dostaw – wyjaśnił Dr Michael Benz, partner zarządzający w firmie Benz + Walter.

Złożoność procesu dostaw części zamiennych nadal będzie wymagać wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów, którzy we współpracy z rozwiązaniami cyfrowymi i sztuczną inteligencją przyczynią się do bezpieczeństwa oraz zrównoważonego rozwoju łańcuchów dostaw.

Chociaż obecnie łańcuchy dostaw ponownie się ustabilizowały, presja na wprowadzenie zmian pozostaje wysoka. Taki wniosek płynie z ankiety przeprowadzonej wśród wystawców targów Automechanika, która została przygotowana przez LogisticNetwork Consultants i Messe Frankfurt. Według ankietowanych, wysoka presja kosztowa, zmienne warunki rynkowe i brak pewności planowania stanowią główne wyzwania.

Co istotne, rozwiązania cyfrowe, automatyzacja, zarządzanie ryzykiem oraz przejrzystość nie są uznawane za największe problemy. Zamiast tego, szuka się rozwiązań umożliwiających redukcję kosztów, zwiększenie wydajności oraz zwiększenie elastyczności. Większość krótkoterminowych działań skoncentrowana jest na tworzeniu alternatywnych opcji magazynowania kluczowych części zamiennych, dostosowaniu struktury organizacyjnej oraz aktywnym monitorowaniu łańcuchów dostaw.

Wdrożenie tych środków nie tylko pozwala na reagowanie w krótkim okresie, ale także ma na celu zapewnienie średnio- i długoterminowej płynności w dostawach części zamiennych.

Kolejnym istotnym wnioskiem płynącym z Supply Chain Summit jest to, że nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania dla wszystkich problemów; „lub” musi zostać zastąpione przez „i”. Wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych i cyfrowych już teraz zmienia łańcuchy dostaw na motoryzacyjnym rynku wtórnym i będzie kontynuowane. Procesy i modele biznesowe są obecnie pod dużą presją transformacji, gdzie szybkość zmian i dostępność zasobów odgrywają kluczową funkcję. Nie chodzi o rewolucję, ale o celową ocenę i wprowadzanie nowych technologii.

Ten fascynujący temat będzie również jednym z głównych punktów programowych zbliżających się targów Automechanika, które odbędą się we Frankfurcie w dniach 10-14 września 2024 roku.

Źródło: Automechanika Frankfurt

autoExpert 7–8 2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę