Nowe logo Niterra po zmianie nazwy firmy NGK SPARK PLUG

Nowe logo Niterra po zmianie nazwy firmy NGK SPARK PLUG NGK SPARK PLUG

Po ubiegłorocznej zapowiedzi nadchodzącej zmiany angielskiej nazwy firmy na „Niterra” NGK SPARK PLUG zaprezentował nowe logo Grupy i Korporacji. Zostanie ono oficjalnie przyjęte przez firmę w związku ze zmianą nazwy na „Niterra”, co nastąpi na początku kwietnia 2023 roku.

Na początku obecnej dekady firma NGK SPARK PLUG przedstawiła zarówno swoją wizję na rok 2040 nazwaną „Więcej niż ceramika, przekraczając granice wyobraźni”, jak i długoterminowy plan zarządzania do roku 2030 „NITTOKU BX”, które określają plany wprowadzenia radykalnych zmian wykraczających poza obecną ścieżkę, aby zapewnić firmie sukces sięgający daleko w przyszłość.

W nadchodzących latach firma dokona transformacji swojego portfolio w kierunkach bardziej zorientowanych na zrównoważony rozwój. W tym celu zidentyfikowano cztery nowe obszary biznesowe – Mobilność, Medycyna, Środowisko i Energia oraz Komunikacja.

W kontekście szybko zmieniającej się branży motoryzacyjnej, w której oczekuje się znacznego spadku wykorzystania silników spalinowych (ICE), firma doszła do wniosku, że nazwa NGK SPARK PLUG nie odzwierciedla już dokładnie rozwoju działalności firmy jako całości. Rzeczywiście, szczególnie w Europie i krajach anglojęzycznych, nazwa ta jest silnie kojarzona z segmentem ICE. Co więcej, ta nazwa może prowadzić do przeoczenia pozytywnego wkładu firmy w ochronę środowiska – zwłaszcza dzięki różnym gamom czujników, dziedzinie ceramiki technicznej i wielu nowym obszarom działalności.

Aby zaznaczyć ten przełomowy moment, zaprezentowano zarówno nową nazwę, jak i logo. „Niterra” to wymyślone słowo, które łączy łacińskie słowa „niteo” oznaczające „błyszczeć” i „terra/ziemia”. Wyraża ono pragnienie bycia firmą, która nie tylko przyczynia się do tworzenia zrównoważonego społeczeństwa, ale także sprawia, że ziemia błyszczy: jest to cel sformułowany w wizji firmy na 2040 rok.

Kolory wybrane dla nowego logo to „Earth Green” dla liter tworzących wyraz „Niterra” i „Shine Yellow” dla kropki nad literą „i”. Zdecydowano się na użycie koloru „Earth Green”, ponieważ tworzy on wrażenie Ziemi widzianej z kosmosu. Ponadto jest to kolor, który odwołuje się do poczucia tradycji i zaufania. Dodatkowo użyto koloru „Shine Yellow” przypominającego płonącą świecę.

– Dzięki naszemu nowemu logo korporacyjnemu zrobiliśmy kolejny krok w transformacji naszej firmy – mówi Damien Germès, President & CEO NGK SPARK PLUG EUROPE GmbH, Regional President EMEA i Corporate Officer w siedzibie głównej w Japonii. – Nowa nazwa i logo będą wspaniałymi symbolami naszej drogi prowadzącej do tworzenia zrównoważonych rozwiązań przyszłości.

„Niterra” stanie się ogólną nazwą Korporacji, a kultowe marki – NGK i NTK – będą nadal istnieć w poszczególnych działach firmy zajmujących się technologią zapłonu i czujników.

Źródło: NGK SPARK PLUG

autoExpert 7–8 2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę