Megatrendy w motoryzacji tematem XVII Kongresu Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego

Megatrendy w motoryzacji na kongresie SDCM SDCM

Megatrendy to zjawiska wywołujące zmiany o skali globalnej. Motoryzacja jak mało która branża, podlegać będzie dynamicznym przeobrażeniom, które wpływać będą na wszystkich graczy na rynku – od potentatów po najmniejsze firmy. O megatrendach, czyli o tym czego się spodziewać i na co przygotować, rozmawiać będą eksperci na XVII Kongresie Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego.

Trafne zidentyfikowanie megatrendów, dokonanie analizy ich wpływu na środowisko gospodarcze i odpowiednio wczesne przygotowanie się do nadchodzących zmian są kluczowym elementem planowania rozwoju. Brak aktywności może doprowadzić do utraty przewagi konkurencyjnej, a w konsekwencji nawet do wypadnięcia z rynku, czego spektakularnych przykładów w gospodarczej historii świata mamy bez liku.

Tempo zmian, jakie zachodzą w motoryzacji gwałtownie przyspieszyło, między innymi za sprawą pandemii COVID-19. Wśród megatrendów wymienić należy digitalizację, upowszechnianie się elektromobilności i mobilności niskoemisyjnej, wymagania związane z realizacją polityki zrównoważonego rozwoju.

Dane potrzebne jak woda

Cyfryzacja zmienia branżę na wszystkich polach i poziomach – od producentów po warsztaty, a kluczowym zasobem, od którego będzie zależeć rynkowa pozycja przedsiębiorstw, stają się szeroko pojęte dane. Mowa tu o danych związanych z produktem i produkcją, ale także dotyczącymi diagnostyki i telematyki, a co za tym idzie również klientów i rynku. Zapewnienie równego dostępu do danych wszystkim graczom to kwestia fundamentalna dla utrzymania uczciwej konkurencji i wolnego rynku i warunek nieskrępowanej działalności zarówno dla producentów części, jak i dystrybutorów, warsztatów, a także firm udostępniających dane.

– Wypracowanie sprawiedliwych zasad dostępu do danych jest nie tyle pilną potrzebą, co wręcz nieodzownym warunkiem działania niezależnego sektora motoryzacyjnego, w tym segmentu usług serwisowych. Będziemy o tym mówić podczas sesji poświęconej projektowi unijnego rozporządzenia Data Act, który w założeniu ma ułatwić przepływ danych i stworzyć w UE ich jednolity rynek. Przedstawimy propozycję poprawek złożonych przez Sojusz na Rzecz Swobody Napraw Samochodów AFCAR, do którego należy SDCM – wyjaśnia Tomasz Bęben, dyrektor zarządzający Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych.

Zdążyć ze zmianami

Kolejnym megatrendem jest rozwój elektromobilności. Upowszechnienie się samochodów elektrycznych, przewidziane w realizacji pakietu klimatycznego Fit for 55 wymusi duże zmiany w branży, zarówno na rynku części, jak i usług serwisowych. Szacuje się, że zapotrzebowanie samochodów elektrycznych na części zamienne jest mniejsze o 30% niż w przypadku samochodów z napędem spalinowym. Wpłynie to na obroty przedsiębiorstw na rynku wtórnym. – Z drugiej strony elektromobilność to zupełnie inne rozwiązania techniczne, wymagające od uczestników rynku zdobycia nowych kompetencji. Kto się zagapi, może nie zdążyć wsiąść do elektromobilnego pociągu, a to już prosta droga do utraty rynkowej pozycji – tłumaczy Alfred Franke, prezes Grupy MotoFocus.pl.

Nowym zjawiskiem, które w niedalekiej przyszłości wpłynie na wszystkie firmy z motoryzacyjnego łańcucha wartości jest polityka zrównoważonego rozwoju, skupiająca się na zagadnieniach ekologicznych, odpowiedzialności społecznej i ładzie korporacyjnym. Obejmuje ona kalkulowanie tzw. śladu węglowego, do czego duże firmy będą zobligowane regulacjami, natomiast te mniejsze, które dostarczają swoje produkty i usługi większym partnerom – wymaganiami swoich odbiorców. W kontekście działań na rzecz ograniczania śladu węglowego rośnie rola rynku na przykład regeneracji części, którego rozwój przyczynia się do ograniczenia zużycia surowców i energii oraz budowania gospodarki w cyklu zamkniętym.

Zmiana modeli biznesowych

Zaobserwować można również zmiany w modelach biznesowych. Od lat widać postępującą konsolidację wśród największych graczy i wszystko wskazuje, że ten trend będzie kontynuowany. Z kolei rozwój technologiczny przyczynia się do powstawania nowych specjalizacji i gałęzi branży motoryzacyjnej, takich jak tworzenie oprogramowania, analiza danych czy choćby e-commerce. W niedalekiej przyszłości spodziewać się będzie można spadku popytu na nowe samochody osobowe, co z jednej strony będzie stawiać nowe wyzwania, a z drugiej wpłynie na wydłużenie eksploatacji już używanych pojazdów, co kreować będzie nowe możliwości na rynku wtórnym.

W rozmowie na temat megatrendów oczywiście poruszony zostanie temat pandemii COVID-19 i wojny w Ukrainie oraz ich wpływu na rynek motoryzacyjny. Ich efekty, takie jak zerwane łańcuchy dostaw, rosnące koszty energii oraz kryzys gospodarczy, który zagląda w oczy światowej gospodarce, kształtuje warunki w jakich przyszło obecnie działać całej branży. Obecna sytuacja geopolityczna, szalejące ceny gazu i energii elektrycznej stawiają pod znakiem zapytania całą ideę elektromobilności jako jedynej drogi do osiągnięcia neutralności klimatycznej w transporcie.

– Postulaty formułowane przez branżę, dotyczące włączenia do działań na rzecz klimatu również innych technologii, np. zrównoważonych paliw, stają się bardziej aktualne, ponieważ założenia polityki klimatycznej kształtowane były w zupełnie innych realiach. Z kolei pandemia wpłynęła na dynamiczny rozwój rynku internetowego, co zmusza firmy od dawna obecne na rynku do modyfikowania swoich modeli biznesowych. Jak widać zapowiada się niezwykle ciekawa dyskusja, w której uczestnicy przedstawią ciekawe, a niekiedy również zaskakujące opinie – podsumowuje Tomasz Bęben.

XVII Kongres Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego SDCM

XVII Kongres Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego, organizowany przez Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych odbędzie się w dniach 12–13 października 2022 roku w warszawskim hotelu Sound Garden.

Więcej informacji na oraz formularz rejestracji na wydarzenie znajduje się pod adresem: https://kongres.sdcm.pl/

Źródło: SDCM

Tagi artykułu

Zobacz również

autoExpert 06 2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę