Dynamiczny wzrost sprzedaży i zyskowności

Auto Partner
29.11.2018

Grupa Auto Partner, jeden z największych na rynku polskim dystrybutorów części samochodowych, zwiększyła po trzech kwartałach 2018 roku sprzedaż o 28%, do 861,0 mln zł. Sprzedaż w Polsce i za granicą rosła dwucyfrowo odpowiednio o 18% i 56%. Zysk EBITDA wzrósł do 68,7 mln zł (+33%), a EBIT do 62,4 mln zł (+33%) r/r. Z kolei zysk netto Grupy po dziewięciu miesiącach 2018 roku wyniósł 45,5 mln zł, co oznacza 48-proc. wzrost r/r.

W samym III kwartale 2018 r. Grupa wypracowała 303,7 mln zł przychodów (+29% r/r), wzrost zysków EBITDA i EBIT odpowiednio o 37% i 39% r/r oraz wyższy o 53% r/r wynik netto na poziomie 15,9 mln zł. Grupa stopniowo zwiększa marżowość na poziomie EBITDA, EBIT, netto, zarówno w III kwartale 2018 roku jak i narastająco od stycznia do września 2018 r.

Dwucyfrowe dynamiki Grupy na poziomie przychodów i zysków to przede wszystkim efekt ciągłego rozwoju sieci dystrybucji i rozbudowy asortymentu.

Wraz ze zwiększaniem skali działalności marżowość Grupy w ujęciu kwotowym rosła na wszystkich poziomach. Procentowo Grupa odnotowała wzrosty na poziomie EBITDA, EBIT i netto, a spadek rentowności na poziomie brutto. Wpływ na niższą marżę brutto miały głównie: wyższa baza poprzedniego roku wynikająca z nadwyżki bonusu od dostawców wykazanej w pierwszym kwartale 2017 r. oraz rosnący udział sprzedaży zagranicznej (która cechuje się niższą marżą brutto, ale wyższą rentownością)w przychodach Grupy, w tym nowej spółki zależnej w Czechach..

W związku z dynamicznym rozwojem Grupa realizuje prace nad zwiększaniem powierzchni magazynowej w Bieruniu o ok. 11 tys. mkw. Po jej uruchomieniu w I kwartale 2019 r. łączna powierzchnia magazynowa Grupy wyniesie 86,5 tys. mkw.

– 2018 rok to kolejny okres dynamicznych, dwucyfrowych wzrostów w naszej Grupie. Po trzech kwartałach wypracowaliśmy 28-proc. wzrost przychodów i 48-proc. wzrost zysku netto. Stopniowo rośnie nasz udział w rynku dystrybucji części samochodowych. Rosnąca liczba rejestracji aut nowych jak i używanych, w tym rekordowa liczba samochodów sprowadzanych w tym roku do Polski, to kolejne dobre sygnały dla branży dystrybucji części samochodowych. Nasza sieć dystrybucyjna pokrywa wszystkie regiony Polski, planujemy jej dalsze zagęszczanie, co wesprze zarówno sprzedaż na rodzimym rynku jak i do krajów europejskich, w których jesteśmy obecni – mówi Aleksander Górecki, Prezes Zarządu Auto Partner.

– W tym roku wprowadziliśmy kilka nowych linii produktowych. Działająca w pełni od tego roku nowa spółka czeska obsługuje coraz większą liczbę warsztatowych klientów i jest nastawiona na zdobywanie rynku oraz jak najszybsze osiągnięcie progu rentowności. W przyszłości, bazując na doświadczeniach spółki czeskiej, będziemy rozważać wejście na kolejne rynki zagraniczne - dodaje Aleksander Górecki, Prezes Zarządu Auto Partner.

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE PO 1H 2018 ROKU

PLN’000

1-3Q 2018

1-3Q 2017

Zmiana %

3Q 2018

3Q 2017

Zmiana %

Przychody ze sprzedaży

861 047

674 772

+28%

303 697

235 664

+29%

Zysk brutto ze sprzedaży

227 642

182 395

+25%

81 525

64 661

+26%

Marża brutto na sprzedaży

26,44

27,03

-0,59 pp.

26,84

27,44

-0,59 pp.

EBITDA

68 719

51 542

+33%

23 793

17 318

+37%

Marża EBITDA

7,98%

7,64%

+0,34 pp.

7,83

7,35

+0,49 pp.

EBIT

62 371

46 737

+33%

21 643

15 522

+39%

Marża EBIT

7,24

6,93

+0,32 pp.

7,13

6,59

+0,54 pp.

Zysk brutto

57 259

38 658

+48%

20 180

12 967

+56%

Zysk netto

45 472

30 817

+48%

15 903

10 418

+53%

Marża netto

5,28

4,57

+0,71 pp.

5,24

4,42

+0,82 pp.

Rynek części samochodowych w Polsce

Grupa jest beneficjentem dobrej koniunktury na rynku polskim, w tym rosnącej siły nabywczej Polaków, co przekłada się na rosnącą liczbę rejestrowanych samochodów nowych i używanych. Według danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego w okresie od stycznia do października 2018 r. liczba sprowadzonych aut (osobowych i dostawczych do 3,5t) wyniosła blisko 800 tys. sztuk. Liczba rejestracji aut nowych w tym okresie wyniosła 498,5 tys. sztuk (+12% r/r).

Rozwojowi branży części samochodowych w Polsce sprzyja zmieniająca się struktura parku samochodowego. Z jednej strony rośnie stosunkowo stary park samochodowy (samochody w wieku ok. 10–13 lat, których udział utrzymuje się na wysokim poziomie), a z drugiej zwiększa się liczba rejestracji nowych aut.

W III kw. 2018 r. PKB Polski wzrósł o 5,1% r/r (wyżej niż konsensus rynkowy). Analitycy prognozują wzrost gospodarki Polski w całym 2018 r. na poziomie ok. 5%. Komisja Europejska prognozuje wzrost polskiej gospodarki na poziomie 4,6% w 2018 r. i 3,7% w 2019 r. Z raportu KE wynika, że głównym motorem wzrostu pozostanie konsumpcja prywatna.

Żródło: Informacja prasowa Grupa Auto Partner

O Autorze

autoEXPERT – specjalistyczny miesięcznik motoryzacyjny, przeznaczony dla osób zajmujących się zawodowo naprawą, obsługą, diagnostyką i sprzedażą samochodów oraz produkcją i sprzedażą akcesoriów motoryzacyjnych, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę