Bridgestone ogłosił plan zakończenia działalności francuskiej fabryki w Bethune

Bridgestone kończy działalność francuskiej fabryki w Bethune bridgestone
16.9.2020

Biorąc pod uwagę długofalowe zmiany zachodzące na europejskim rynku opon osobowych, Bridgestone musi rozważyć restrukturyzację, w celu optymalizacji mocy produkcyjnych i poprawić efektywność kosztową. Po dokładnym rozpatrzeniu wszystkich potencjalnych rozwiązań firma ogłosiła dzisiaj, podczas nadzwyczajnego zebrania Rady Zakładowej, zamiar zakończenia działalności fabryki w Bethune. Jest to jedyna możliwa droga do ochrony konkurencyjności Bridgestone w Europie.

Plany firmy mogą mieć wpływ na 863 pracowników. Bridgestone jest w pełni świadomy społecznych konsekwencji tego projektu i zobowiązuje się do wykorzystania wszelkich środków jakimi dysponuje w celu opracowania planów wsparcia dla każdego pracownika.

Odbyłoby się to w porozumieniu i na drodze stałego dialogu z przedstawicielami pracowników. Firma zaproponuje środki przedemerytalne, wsparcie w przeniesieniu pracowników do innych obszarów działalności Bridgestone we Francji oraz inicjatywy ułatwiające aktywizację zawodową, które zostaną szczegółowo omówione z przedstawicielami pracowników w nadchodzących miesiącach.

Ponadto Bridgestone zamierza maksymalnie ograniczyć wpływ na region poprzez wdrożenie konkretnego planu rewitalizacyjnego na tym obszarze. Firma zobowiązała się do stworzenia programu wsparcia na rynku pracy oraz do aktywnego poszukiwania nabywcy terenu.

Bridgestone musi rozważyć restrukturyzację, aby zapewnić zrównoważony rozwój swojej działalności w Europie.

Obecna sytuacja na rynku opon do samochodów osobowych zagraża konkurencyjności Bridgestone w Europie. Rynek oponiarski od kilku lat boryka się z poważnymi wyzwaniami - nawet bez uwzględnienia skutków pandemii COVID-19. Rynek opon pasażerskich odnotował stagnację popytu w ciągu ostatnich kilku lat (średni roczny wzrost <1%), podczas gdy konkurencja ze strony tanich marek azjatyckich nadal rośnie (udział w rynku z 6% w 2000 r. wzrósł do 25% w 2018 r.), co doprowadziło do ogólnej nadwyżki zdolności produkcyjnych. Spowodowało to presję na ceny i marże, a także nadwyżkę mocy produkcyjnych w segmencie małych opon, spotęgowanych malejącym popytem na produkty LRD (Low Rim Diameter). W kontekście ogólnej pozycji Bridgestone w Europie zakład w Béthune jest najsłabiej pozycjonowany i najmniej konkurencyjny.

W ciągu ostatnich lat Bridgestone podjął kilka działań, w tym próby zwiększenia konkurencyjności zakładu Bethune. Okazały się one niewystarczające i od kilku lat produkcja w Bethune jest nierentowana. Biorąc pod uwagę aktualną dynamikę rynku, nie jest przewidywana poprawa sytuacji.

– Zamknięcie zakładu w Bethune jest dla nas trudnym projektem. Ale nie ma innego rozwiązania, które pozwoliłoby nam sprostać czekającym nas wyzwaniom. Jest to niezbędny krok, aby zapewnić zachowanie zrównoważonego rozwoju działalności Bridgestone w Europie – powiedział Laurent Dartoux, Managing Director, Bridgestone EMIA. – Jesteśmy w pełni świadomi konsekwencji dzisiejszej zapowiedzi i następstw, jakie może mieć dla pracowników i ich rodzin. Projekt ten nie jest wynikiem zaangażowania pracowników, ani ich wieloletniego poświęcenia by dostarczać wysokiej jakości produkty naszym klientom. Jest natomiast bezpośrednim skutkiem sytuacji rynkowej, z którą Bridgestone musi się zmierzyć. Priorytetem jest oczywiście znalezienie sprawiedliwego i dopasowanego rozwiązania dla wszystkich pracowników, oferując każdemu z nich indywidualne wsparcie, a także rozwiązania zgodne z ich predyspozycjami osobistymi i zawodowymi.

Projekt ten nie zostanie zrealizowany przed drugim kwartałem 2021 r. Bridgestone będzie nadal utrzymywać swoje silne zaangażowanie we Francji, poprzez sprzedaż i działalność detaliczną zatrudniającą około 3 500 pracowników.    

Źródło: Bridgestone

O Autorze

autoEXPERT – specjalistyczny miesięcznik motoryzacyjny, przeznaczony dla osób zajmujących się zawodowo naprawą, obsługą, diagnostyką i sprzedażą samochodów oraz produkcją i sprzedażą akcesoriów motoryzacyjnych, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę