Axalta kończy analizę alternatywnych strategii

Axalta
15.4.2020

Firma Axalta Coating Systems, wiodący globalny dostawca lakierów ciekłych i proszkowych, poinformowała, że zarząd podjął decyzję o zakończeniu ogłoszonej wcześniej analizy alternatywnych strategii.

– W obliczu zapaści na globalnych rynkach spowodowanej pandemią koronawirusa Zarząd jednogłośnie zdecydował, że w interesie udziałowców leży zakończenie analizy alternatywnych strategii – mówi Mark Garrett, Chairman of the Board i Chair of Strategic Review Committee Axalty. – Podjęliśmy tę decyzję po wielomiesięcznych, dogłębnych dyskusjach z różnymi zainteresowanymi stronami. Choć proces dobiegł końca, Zarząd będzie nieustannie analizował różne możliwości zwiększenia wartości firmy z perspektywy udziałowców. Chciałbym podziękować Robertowi Bryantowi oraz całemu kierownictwu za ich zaangażowanie w analizę, a także za świetne prowadzenie firmy w dobie obecnego globalnego kryzysu. Dziękuję też pracownikom za ich nieustające wysiłki oraz ogromny wkład w sukces firmy.

Reklama

– Od ogłoszenia analizy strategii w czerwcu udało nam się przez trzy kolejne kwartały notować dobre wyniki finansowe, w tym solidny zysk operacyjny i wolny przepływ pieniężny za cały rok 2019. Pomimo tych znakomitych wyników w tym kwartale nastąpiło niespotykane dotąd pogorszenie się sytuacji na rynkach globalnych – powiedział Robert Bryant, President i CEO Axalty. – Jak ogłosiliśmy niedawno, podjęliśmy szybkie i zdecydowane działania mające na celu przygotowanie firmy na spadek popytu w niektórych sektorach w krótkiej perspektywie czasowej. To obejmuje między innymi wprowadzenie zmian w strukturze kosztów firmy. Jesteśmy przekonani, że w połączeniu z dobrą sytuacją finansową i płynnością działania te pozwolą nam wyjść z trwającego kryzysu obronną ręką. Obecnie priorytetem jest dla nas zdrowie naszych pracowników, klientów i społeczności. Będziemy nieustannie monitorować sytuację i w miarę potrzeb podejmować dalsze działania.

Podsumowanie procesu analizy strategii

W dniu 19 czerwca 2019 roku Zarząd rozpoczął analizę alternatywnych strategii, aby zwiększyć wartość firmy z perspektywy udziałowców. W tym celu nawiązano współpracę z firmami Evercore i Barclays, które odgrywały rolę doradców finansowych, a także Morrison & Foerster oraz Cravath, Swaine & Moore w roli doradców prawnych. Zarząd utworzył także specjalny komitet, składający się w większości z niezależnych dyrektorów pod kierownictwem Marka Garretta, który nadzorował proces. Na przestrzeni ostatnich 9 miesięcy Zarząd, pod przewodnictwem komitetu, przyjrzał się różnym alternatywom, w tym kompleksowemu procesowi sprzedaży firmy, a także dalszej ocenie strategii operacyjnych Axalty, podstawowych jednostek biznesowych oraz potencjałowi na niezależne generowanie wartości. Axalta oraz przedstawiciele firmy byli w kontakcie z ponad 50 uczestnikami, w tym firmami z branży lakierniczej, chemicznej i przemysłowej, a także sponsorami finansowymi z USA, Europy i Azji, aby omówić potencjalną możliwość sprzedaży firmy lub jej części.W ramach procedur due diligence podpisano umowy o poufności z 18 potencjalnymi nabywcami. 

Powiązane firmy

Reklama

Na podstawie dogłębnej analizy tych możliwości Zarząd – po konsultacjach z doradcami finansowymi i prawnymi – uznał, że obecnie najlepszym sposobem służenia udziałowcom jest dalsza realizacja strategii firmy.

Ostrzeżenie na temat stwierdzeń odnoszących się do przyszłości 

Ten dokument może zawierać pewne stwierdzenia odnoszące się do przyszłości firmy Axalta, w tym do planu strategicznego firmy. Stwierdzenia dotyczące przyszłości bazują na oczekiwaniach kierownictwa oraz szacunkach i prognozach przygotowanych przez kierownictwo, które – choć uznawane przez kierownictwo za uzasadnione – są niepewne. Te oświadczenia wiążą się z ryzykiem i niepewnością, w tym między innymi naszą zdolnością do realizacji planu strategicznego. Informacje na temat potencjalnych czynników, które mogą wpływać na wyniki Axalty, można znaleźć w punktach zatytułowanych „Risk Factors” i „Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations” najnowszego raportu z formularza 10-K firmy oraz w innych dokumentach złożonych, lub które mają wkrótce zostać złożone, w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd USA (U.S. Securities and Exchange Commission). Axalta nie zobowiązuje się aktualizować ani modyfikować żadnych stwierdzeń odnoszących się do przyszłości zawartych w tym dokumencie w wyniku uzyskania nowych informacji, wystąpienia zdarzeń w przyszłości ani z jakichkolwiek innych powodów. 

Źródło: Axalta

O Autorze

autoEXPERT – specjalistyczny miesięcznik motoryzacyjny, przeznaczony dla osób zajmujących się zawodowo naprawą, obsługą, diagnostyką i sprzedażą samochodów oraz produkcją i sprzedażą akcesoriów motoryzacyjnych, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.

Tagi artykułu

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę