Recykling akumulatora jako przykład Gospodarki Obiegu Zamkniętego

Recykling akumulatora przykład Gospodarki Obiegu Zamkniętego AUTOPART
30.11.2022

Recykling akumulatorów kwasowo-ołowiowych jest idealnym przykładem do naśladowania i szukania własnych rozwiązań dla wykorzystania odpadów.

Z raportu Eurostatu opublikowanego w lipcu 2020 r. (za lata 2009–2018) wynika, że w Polsce udaje się zebrać aż 81% zużytych akumulatorów i jest to drugi wynik w Europie. Pierwsze miejsce (96%) należy do znacznie mniejszej Chorwacji, natomiast średnia europejska wynosi 48%. Tak dobry wynik to efekt zmian w ustawie, wprowadzenia opłaty depozytowej wraz z koniecznością zwrotu zużytego akumulatora w momencie zakupu nowego. Zużyty akumulator stał się cennym towarem, z którego udaje się odzyskać i poddać recyklingowi aż 99% jego składowych.

wykres recykling akumulatorów

Co powstaje z akumulatora?

Najprościej powiedzieć – nowe akumulatory. Ze zużytego akumulatora możemy wyodrębnić trzy główne komponenty i surowce, które następnie poddaje się recyklingowi. Pierwszą grupą są komponenty wykonane z polipropylenu, czyli obudowy, wieczka oraz ich elementy, czyli nakładki, rampy, klapki. Ze zużytych materiałów uzyskuje się tzw. chipsy polipropylenowe używane do produkcji regranulatu, z którego następnie powstają nowe obudowy i wieczka. Otrzymuje się w ten sposób wyłącznie kolor czarny, najbardziej popularny w gamie akumulatorów.

schemat recyklingu akumulatorów

Drugi materiał wykorzystany ponownie w procesie produkcji akumulatora to podstawowy surowiec, jakim jest ołów. W hucie przetapia się elementy wykonane z ołowiu i formuje w ok. 40 kg gąski ołowiowe. Gotowe sztabki przetapia się lub ściera, by w efekcie otrzymać proszek, czyli tlenek ołowiu – główny składnik pasty akumulatorowej. Ponadto, wykonuje się z nich także mostki, słupki oraz inne części ołowiane, które znajdziemy w akumulatorze.

schemat recyklingu akumulatorów

Ze zużytego akumulatora można także odzyskać elektrolit. W procesie recyklingu uzyskujemy z niego kryształki siarczanu sodu, wykorzystywane następnie w produkcji nawozów, detergentów i środków czystości.

Akumulator z recyklingu

Zakłady produkcyjne wykorzystują komponenty pochodzące z recyklingu w codziennej produkcji. AUTOPART, polski producent akumulatorów kwasowo-ołowiowych, niemal 80% nowego produktu uzyskuje, bazując na materiałach pochodzących z recyklingu. Ponadto, firma posiada własną podczyszczalnię ścieków technologicznych – w obiegu zamkniętym, przefiltrowana i oczyszczona woda trafia ponownie do procesów technologicznych. Jest wykorzystywana m.in. do napełniania wanien wodą w procesie formowania akumulatorów oraz do mycia posadzek i maszyn.

AUTOPART prowadzi w całym kraju punkty zbiórki akumulatorów zużytych, przekazując złom akumulatorowy do współpracujących hut – zakładów przetwarzania, z których potem kupuje surowiec potrzebny do produkcji. Firma jest aktywnym uczestnikiem rynku akumulatorowego już 40 lat. Rocznie produkuje 2,5 mln sztuk akumulatorów, z czego 65% przeznacza na eksport.

>>Zobacz więcej o ofercie AUTOPART<<

Artykuł sponsorowany AUTOPART

AUTOPART SA

AUTOPART SA

AUTOPART to polski producent akumulatorów do wszystkich typów pojazdów, zatrudniający blisko 400 osób. Firma powstała 40 lat temu w Mielcu, gdzie do dziś mieści się zakład produkcyjny. AUTOPART wykorzystuje najnowsze technologie, osiągnięcia robotyki i automatyzacji. Rocznie firma produkuje 2,5 mln akumulatorów, z czego aż 70% trafia do 50 krajów na całym świecie. Marka AUTOPART obecna jest w całej Europie, Azji, na Bliskim Wschodzie i w Afryce.

Oferta:

Akumulatory kwasowo-ołowiowe: standardowe (również JIS), SMF, EFB, deep cycle – przeznaczenie: samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe, maszyny i urządzenia rolnicze, łodzie i kampery, pojazdy specjalistyczne.

Profil Firmy

AUTOPART SA