PZU jako pierwszy polski ubezpieczyciel korzysta ze sztucznej inteligencji firmy Audatex z grupy Solera

Audatex
9.6.2021

Narzędzia oferowane przez Solera dzięki jednej platformie informatycznej integrują wszystkich uczestników procesu likwidacji, w tym poszkodowanych, firmy ubezpieczeniowe, warsztaty naprawcze oraz rzeczoznawców, umożliwiając podejmowanie najbardziej optymalnych decyzji w realizowanych procesach biznesowych. 

Obsługując około 500 000 szkód komunikacyjnych rocznie, PZU korzysta z zespołu blisko 400 rzeczoznawców mobilnych, którzy w 90% przypadków przeprowadzają ocenę szkód w terenie. Po zakończeniu projektu pilotażowego, Visual Intelligence – nowej generacji moduł Sztucznej Inteligencji Solera, automatycznie rozpoznający uszkodzenia oraz wykonujący kalkulację na podstawie dokumentacji zdjęciowej uszkodzonego pojazdu, pomoże PZU przyspieszyć i ujednolicić procesy technicznej likwidacji szkód.

Solera od wielu lat jako kluczowy partner strategiczny współpracuje z PZU. Wiedzieliśmy, że najważniejszym czynnikiem sukcesu projektu pilotażowego będzie wdrożenie nowej platformy QapterClaim jako środowiska implemetacji Visual Intelligence wykorzystującego Sztuczną Inteligencję z uwzględnieniem aktualnie funkcjonujących procesów po stronie Klienta. Proste i dobrze zaplanowane wdrożenie obu produktów w procesach kalkulowania szkód spowodowało, że rzeczoznawcy mobilni w ciągu kilku tygodni byli w stanie bez problemu wykorzystać nasze rozwiązanie – powiedział Piotr Paczuski, Regionalny Dyrektor Zarządzający Solera Audatex Polska.

 

 

Oceniając narzędzie QapterClaim z wykorzystaniem rozwiązań AI, określiliśmy kryteria sukcesu opierając się na naszych trzech strategicznych filarach: dokładność, łatwość obsługi i wysiłek związany z wdrożeniem  – powiedział Robert Zielonka, dyrektor ds. Technicznej Likwidacji Szkód w PZU SA.  – Można śmiało powiedzieć, że jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników, które przekroczyły wszelkie oczekiwania w fazie pilotażowej. QapterClaim w połączeniu z modułem Visual Intelligence pomoże nam ujednolicić i przyspieszyć proces oględzin w całym kraju.

Solera Audatex logo

Wprowadzając rozwiązanie Qapter wykorzystujące Sztuczną Inteligencję w procesie technicznej likwidacji szkód, PZU jest pionierem w zakresie znormalizowanego podejścia do kalkulacji szkód, skracając jednocześnie czas wykonania oraz optymalizując wycenę pod względem kosztowym. Aby uzyskać więcej informacji na temat produktów wykorzystujących Sztuczną Inteligencję firmy Solera, odwiedź witrynę Qapter.com.

Nowoczesne oprogramowanie, szeroki zakres danych, wykorzystanie zaawansowanych algorytmów oraz rozwój wykorzystujący procesy machine learning’u, zapewniają optymalne utrzymanie infrastruktury oraz implementowanych produktów.

Audatex Polska Sp. z o.o.

Audatex Polska Sp. z o.o.

Firma powstała w 1997 roku w Poznaniu. W momencie jej powstania, system do tworzenia kalkulacji był już znany na polskim rynku i częściowo wykorzystywany. Firma od poczatku swego istnienia zaangażowała się w kształtowanie rynku likwidacji szkód, oferując niezależny produkt do kalkulacji napraw oparty o dane producentów w zakresie robocizny i części zamiennych oraz metodę kalkulacji kosztów lakierowania AZT.

Misją firmy jest uproszczenie i automatyzacja procesów biznesowych po stronie klienta, generowanie większej wartości dla klientów końcowych, jednocześnie pozwalając na zarządzanie biznesem efektywniej, budując trwałą przewagę strategiczną.

Skoncentrowany na kliencie i lokalnych rynkach, traktując każdego klienta indywidualnie, Audatex buduje długoterminowe relacje i wspólny sukces. Strategia Audatex oparta jest na 3 głównych zasadach: INTERGRACJI, AUTOMATYZACJI, EFEKTYWNOŚCI. Głównymi kontrahentami Audatex sa firmy ubezpieczeniowe, warsztaty blacharsko-lakiernicze oraz niezależni rzeczoznawcy i biegli sądowi.

Oferta:

Flagowym produktem w ofercie Audatex jest platforma AudaNet, która jest technologicznie zaawansowanym środowiskiem on-line, integrującym pozostałe produkty. Stanowi ona podstawę do implementacji wszystkich serwisów, wśród których znajdują się:

 • AudaVIN - rozkodowanie wyposażenia pojazdu wg numeru VIN,
 • AudaOptima - baza danych części zamiennych niezależnych dostawców,
 • AudaAudit - moduł sprawdzjąco raportujący,
 • AudaHistory - moduł sprawadzjący historię szkodową poajzdu,
 • AudaSMR - moduł do kalkulacji kosztów serwisowania pojazdu,
 • AudaGlass - moduł typowania i szacowania kosztów wymiany szyb,
 • AudaExpress - uproszczony moduł do szacowania kosztów naprawy pojazdu dla osób bez profesjonalniej wiedzy merytoryczbnej z zakresu technologii naprawy pojazdu,
 • AudaParts - platforma zakupowa części zamiennych,
 • AudaWatch - moduł pozwalający na informowanie właściciela o statusie naprawy jego pojazdu oraz podgląd samego procesu likwidacji szkody,
 • AudaSMART - narzędzie przeznaczone dla wsparcia procesu samodzielnego oszacowania wartości naprawy pojazdu przez poszkodowanego,
 • Qapter/OnePad - profesjonalny moduł graficzny z rzeczywistymi modelami pojazdów,
 • Komunikacja elektroniczna na platformie - moduł umożliwijacy wymianę informacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu likwidacji szkody komunikacyjnej.

Szczegółowe informacje nt. produktów są dostepne na stronie www.audatex.pl.

Profil Firmy

Audatex Polska Sp. z o.o.