Cykl seminariów SITK związanych z systemem badań technicznych pojazdów

Cykl seminariów związanych z systemem badań technicznych SITK
20.4.2022

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krośnie po raz kolejny, przy współudziale firmy SUNRISE z Łodzi oraz CARTEC z Katowic organizuje cykl seminariów związanych z systemem badań technicznych pojazdów pod nazwą „Prowadzenie SKP przed i po planowanych zmianach w 2022 r.”.

Seminaria odbędą się stacjonarnie (w maju) oraz on-line (w czerwcu).

Planowane zagadnienia

 • Planowane zmiany w przepisach od 1 września 2022 r. (zdjęcia pojazdów, zdjęcia drogomierzy, dodatkowe opłaty, zmiany dotyczące wyznaczania terminów badań technicznych, nadzór nad diagnostami przez TDT, kontrole doraźne SKP w których trakcie diagnosta pod nadzorem pracownika TDT wykonuje czynności odpowiadające zakresowi przeprowadzonego badania technicznego, warsztaty doskonalenia zawodowego dla diagnostów itp.).
 • Badanie techniczne pojazdu z napędem 4×4 – materiał przygotowany przez firmę CARTEC.
 • Badanie techniczne samochodu osobowego sprowadzonego z USA.
 • Nowelizacja przepisów odnośnie badania technicznego wynikającego ze szkody istotnej pojazdu.
 • Kiedy tzw. orurowanie pojazdu jest zgodne z przepisami.
 • Odstępstwo od warunków technicznych pojazdów po zmianach od 2022 roku.
 • Działania SITK w sprawie doprecyzowania przepisów związanych z SKP.
 • Cennik w SKP – najbliższe działania prawne, mające na celu zmianę tabeli opłat.
 • Postępowanie diagnosty, który zostanie wezwany na policję po wpisaniu do zaświadczenia niezgodnego ze stanem faktycznym przebiegu pojazdu.

Organizatorzy zapewniają uczestnikom:

 • certyfikat uczestnictwa,
 • materiały informacyjne, w tym m.in.:
  – prezentację opracowaną przez firmę SUNRISE „Prowadzenie rejestru badań technicznych pojazdów z wykorzystaniem systemu informatycznego, w tym reguły postępowania na stacji kontroli pojazdów w przypadku kontroli oraz skutki braku urzędowego wzoru takiego rejestru.”,
  – prezentację dotyczącą najnowszych orzeczeń NSA i WSA związanych z prowadzeniem SKP,
  – instrukcję przesyłania wniosków o certyfikaty SSL i VPN poprzez platformę ePUAP,
  – najnowsze projekty (ustawa i rozporządzenia) dotyczące wdrożenia przepisów od 1 września 2022 r.,
  – serwis kawowy (w przypadku seminarium stacjonarnego).

Warunki uczestnictwa określone są w karcie zgłoszeniowej. Seminaria stacjonarne odbędą się w aktualnie obowiązującym reżimie sanitarnym.

HARMONOGRAM – SEMINARIA 2022

„Prowadzenie SKP przed i po planowanych zmianach w 2022 r.”

SEMINARIA STACJONARNE – MAJ 2022

 MiejsceData
1Białystok – Hotel Belweder; Porosły-Kolonia 1H11.05.2022
2Warszawa – Ibis Styles Warszawa West; Mory, ul. Poznańska 3312.05.2022
3Łódź – Hotel RUBIN; ul. Lodowa 9413.05.2022
4Luboń k. Poznania – Hotel MAX; ul. Kościuszki 7918.05.2022
5Wrocław – Hotel JESTER; ul. Kowalska 6319.05.2022
6Bytom – Hotel Bytom PRIME; ul. Strzelców Bytomskich 87 C20.05.2022
7Kielce – Hotel La Mar; ul. Sikorskiego 225.05.2022
8Lublin – Zajazd GOŚCINNY; Konopnica 163D26.05.2022
9Rudna Mała k. Rzeszowa – Złoty Pałac; Rudna Mała 165A27.05.2022
10Krosno – Restauracja Elwit; ul. Zręcińska 8231.05.2022
Rejestracja uczestnikówRozpoczęcieZakończenie
8:159:00ok. 14:00

SEMINARIA ON-LINE – CZERWIEC 2022

  Data
11Zajęcia on-line – logowanie od 8:30, rozpoczęcie od 9:0007.06.2022
12Zajęcia on-line – logowanie od 8:30, rozpoczęcie od 9:0008.06.2022
13Zajęcia on-line – logowanie od 15:30, rozpoczęcie od 16:0009.06.2022
14Zajęcia on-line – logowanie od 15:30, rozpoczęcie od 16:0010.06.2022
15Zajęcia on-line – logowanie od 8:30, rozpoczęcie od 9:0011.06.2022
Seminaria ON-LINE nie wymagają instalowania dodatkowego oprogramowania. Wystarczy komputer z dostępem do internetu. Link i hasło organizatorzy wyślą 2 dni przed seminarium.

Więcej informacji i kartę zgłoszeniową można znaleźć na stronie: www.klubdiagnosty.pl i www.dlid.pl.

W piśmie Prezesa Zarządu Odziału SITK w Krośnie, Krzysztofa Mikosza czytamy:

CENNIK w SKP – nasze działania

Jako pierwszy podmiot w Polsce w marcu 2020 roku na ręce Pana Premiera złożyliśmy stosowną petycję w sprawie podniesienia opłat za badania techniczne pojazdów o 100%. W złożonej petycji i późniejszych pismach wskazywaliśmy na pogarszającą się rentowność podmiotów prowadzących stacje kontroli pojazdów, w tym drastycznie rosnącą inflację i ponoszenie dodatkowych kosztów związanych z funkcjonowaniem SKP w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów. Niestety mimo wcześniejszych zapowiedzi strona Rządowa wycofała się z zamiaru podniesienia opłat, uzasadniając to zwiększeniem liczby pojazdów podlegających badaniom technicznym oraz otwieraniem nowych SKP w Polsce.

Naszym zdaniem od 2004 roku – corocznie (od 18 lat) – nie była realizowana delegacja wynikająca z ustawy Prawo o ruchu drogowym, wskazująca, iż Minister właściwy ds. transportu określi w drodze rozporządzenia wysokość opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów z uwzględnieniem kosztów wykonywania badań technicznych (tj. art. 84a ust. 2). Jak wiemy koszty te drastycznie rosły przez wszystkie wspomniane lata, a uzyskiwane przychody nie odzwierciedlają obecnie realiów prowadzenia stacji kontroli pojazdów. W związku z powyższym, podczas seminariów zaproponujemy możliwość podjęcia działań prawnych i dołączenia do grupy podmiotów mających na celu egzekwowanie prawa, w tym zmiany cennika.

Z poważaniem
Prezes Zarządu Oddziału SITK RP w Krośnie
Krzysztof Mikosz

Żródło: SITK, SUNRISE PHU

O Autorze

autoEXPERT – specjalistyczny miesięcznik motoryzacyjny, przeznaczony dla osób zajmujących się zawodowo naprawą, obsługą, diagnostyką i sprzedażą samochodów oraz produkcją i sprzedażą akcesoriów motoryzacyjnych, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.

Tagi artykułu

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę