Rośnie rynek usług z zakresu mobilności

Jaszpol
28.5.2018

Do roku 2025 globalny rynek usług z zakresu mobilności osiągnie poziom 1 biliona USD dzięki multimodalnym, współdzielonym środkom transportu, które coraz częściej zastępują prywatne samochody.

Podczas organizowanej przez Frost&Sullivan konferencji „Intelligent Mobility” będzie przeprowadzony szereg dyskusji na temat wpływu, jaki nowe rozwiązania z zakresu mobilności wywierają na modele biznesowe dotyczące zarówno transportu publicznego, jak i prywatnego

Reklama

Inteligentny transport przyszłości będzie opierać się na paradygmacie współdzielonej, zautomatyzowanej mobilności pojazdów z dostępem do sieci. Innowacyjne koncepcje społeczne, gospodarcze i technologiczne już dzisiaj sprzyjają tworzeniu zintegrowanych, multimodalnych systemów, które zacierają linię podziału pomiędzy transportem publicznym i prywatnym, rozwiązując przy okazji problemy związane z efektywnością transportu.

Zmieniające się warunki demograficzne, postęp technologiczny, a także inteligentne koncepcje zarządzania tworzą zupełnie nowy ekosystem usług z zakresu mobilności, w którym dostęp do poszczególnych rozwiązań staje się coraz bardziej powszechny, przy jednoczesnym spadku popularności dążenia do posiadania własnego pojazdu. Zdaniem Frost&Sullivan wszystkie te trendy spowodują, że rynek usług z zakresu mobilności do roku 2025 osiągnie wartość ponad 1 biliona dolarów.

Te oraz wiele innych aspektów nowych modeli biznesowych związanych z mobilnością, jak również opinie dotyczące cyfrowej transformacji w sektorze motoryzacyjnym, zostaną przedyskutowane podczas organizowanej przez Frost & Sullivan dziesiątej, dorocznej konferencji „Inteligent Mobility”, która odbędzie się w dniach 19-20 czerwca w Hotelu Jumeirah Carlton Hilton w Londynie.

Kluczowi producenci motoryzacyjni, przedstawiciele koncernów BMW, Daimler oraz Jaguar Land Rover, dostawcy komponentów, organizacje pełniące funkcję integratorów rynku mobilności, nowi dostawcy usług z zakresu mobilności, a także operatorzy transportu zbiorowego, decydenci, a także planiści miejscy przedstawią swoje wizjonerskie koncepcje dotyczące potencjalnej roli, perspektyw rozwoju oraz wpływu rozwiązań związanych z inteligentną mobilnością.

Reklama

Temu wyjątkowemu, dwudniowemu forum towarzyszyć będzie debata prowadzona w Izbie Lordów poświęcona transportowi publicznemu i prywatnemu. Wezmą w niej udział znani paneliści, którzy zaprezentują swoją wiedzę dotyczącą ewoluujących modeli biznesowych, a także przedstawią własne wizje związane z mobilnością w inteligentnych miastach przyszłości.

Frost&Sullivan dostrzega obecnie dwa główne trendy zmieniające obszar mobilności - rosnącą popularność koncepcji „mobilność jako usługa” (MaaS), zgodnie z którą sprzedaż towarów zastępowana jest dostępnością zintegrowanych usług z zakresu mobilności, a także zacieśnianie się współpracy publiczno-prawnej.

Decydenci oraz dostawcy usług muszą współpracować coraz bliżej, dostosowując się do ciągłych zmian zachodzących w obszarze inteligentnej mobilności – zauważa Sarwant Singh, Senior Partner w firmie Frost&Sullivan.

Regulatorzy muszą nie tylko zrozumieć oraz ocenić skalę wpływu, jaki rozwiązania z zakresu inteligentnej mobilności wywrą na ich gospodarki, lecz muszą również wprowadzić rozwiązania prawne i polityczne, które umożliwią dostawcom usług efektywne działanie – dodaje Singh.

Taka współpraca wiąże się z korzyściami dla obydwu zaangażowanych stron. Sektor publiczny może aktywnie kształtować zaangażowanie sektora prywatnego, promując równy dostęp do transportu, zapewniając odpowiedni zasięg geograficzny i dostępność, a także obsługując grupy społeczne o niższych dochodach i niedostatecznym dostępnie do usług tego typu – wyjaśnia Shwetha Surender, Mobility Industry Principal w firmie Frost&Sullivan.

Źródło: Frost&Sullivan

O Autorze

autoEXPERT – specjalistyczny miesięcznik motoryzacyjny, przeznaczony dla osób zajmujących się zawodowo naprawą, obsługą, diagnostyką i sprzedażą samochodów oraz produkcją i sprzedażą akcesoriów motoryzacyjnych, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.

Tagi artykułu

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę